14 mei 2019 - Mei is een ontploffing van natuur. Alles bloeit, broedt, zingt of jubelt. De bermen zijn weelderig groen-wit-geel. De lucht is hoog en blauw. De bomen staan weer vol in het loof. Zwaluwen scheren door de lucht.

Het is koud en mistig als ik vanuit Durgerdam langs de dijk rij. Ik doe mijn ronde langs het Markermeer en stop regelmatig om even over de dijk te kijken.
Binnendijks is het landschap ook het bekijken waard. Duizenden ganzen grazen er lustig op los. Als ik even blijf staan komt er een torenvalk vlak naast mijn auto op een verkeersbord zitten. Ik pak de camera voorzichtig uit de tas en probeer zo min mogelijk te bewegen. Langzaam laat ik het raam zakken. De valk blijkt er niet van onder de indruk. Hij heeft het ook koud zo te zien, want zijn verenpak staat wijd uit. Snel maak ik een paar foto’s en kan ik zelfs een portretje van hem maken. Mijn dag kan niet meer stuk!
De torenvalk gebruikt heel vaak verkeersborden of paaltjes als uitkijkpost. Zijn prooien zoekt hij al biddend boven het veld. Wegbermen en dijken hebben zijn voorkeur, omdat daar in het algemeen meer muizen zitten. De muis voelt zich beter thuis in het hogere gras dan in de, als tot biljartlakens gemaaide graslanden. Vanuit de lucht ziet hij het urinespoor dat de muis achterlaat. Met een gerichte duikvlucht naar het einde van dat spoor heeft hij dan de muis snel te pakken. Zijn er weinig muizen dan gaat hij over op insecten of zelfs jonge spreeuwen, huismussen enz. Het aantal torenvalken neemt de laatste jaren steeds meer af. Was hij in de vorige eeuw (lijkt ver terug in de tijd) de meest voorkomende roofvogel in Noord-Holland, nu is dat de buizerd. Het aantal broedparen van de valk in Noord-Holland bedraagt naar schatting 400 op dit moment. Het aantal broedparen van de buizerd wordt geschat op 500-600 in Noord-Holland. In heel Nederland is de buizerd nu de meest voorkomende roofvogel. (Gerard Hund – wetlandwacht Natura 2000 gebied 073 Markermeer, 9 februari 2016)