21 juli 2018 – Maak van Laag Holland een provinciaal landschap. Dat schrijven de Stichting Behoud Waterland en tien andere organisaties vandaag aan de provincie.

17 juli 2018 - In september en oktober beslist de provincie of ze akkoord gaat met de plannen voor de versterking van de Markermeerdijken.

9 juli 2018 - De provincie heeft een ontwerp-Omgevingsvisie voor inspraak vrij gegeven. U kunt er voor 30 juli commentaar op geven, voordat hij in het najaar definitief wordt vastgesteld. Doe dat, want het landschap moet veel beter beschermd worden dan nu wordt voorgesteld!

Juni 2018 – In twee uur liepen we nog geen half rondje Stootersplas in het Twiske zaterdag 17 juni. Logisch. Deze wandelexcursie van de SBW concentreerde zich op insecten, dus liepen we langzaam en stonden we vaak stil. Staatsbosbeheer-boswachter Inga Tessel, heel bedreven met het vangnet, gaf ons een boeiend inkijkje in de wereld van rupsen, vlinders, kevers, sprinkhanen, vliegen, hommels en libelles. Zonder insecten overleven we niet.

mei 2018 - De Stichting Behoud Waterland organiseert een wandelexcursie op zaterdagochtend 16 juni in Het Twiske. Inga Tessel neemt ons dan mee over wandelpaden door dit 650 hectare grote natuur- en recreatiegebied, waarin Schotse Hooglanders lopen.

26 maart 2018 – U bent hartelijke welkom op het WaterlandBeraad over ‘Waterland en de Koe’. Op woensdagavond 11 april in Monnickendam. De toegang is gratis.

 26 februari 2018 - De Amsterdamse gemeenteraad heeft op 15 februari jl. ingestemd met het gewijzigde initiatiefvoorstel ‘Waterlandse buffelmozzarella en andere streekproducten uit het veen’ van Jasper Groen, raadslid GroenLinks.

8 december 2017 – Een Van der Valk hotel in het Beusebos? Geen sprake van, als het aan de insprekers ligt. Het onderwerp wordt een onderwerp bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.