9 november 2018 – De gemeente Beemster mag van de Raad van State 300 woningen bouwen midden in de open ruimte van werelderfgoed Stelling van Amsterdam.

30 oktober 2018 – Op maandagavond 29 oktober overhandigde secretaris Klaas Breunissen van de Stichting Behoud Waterland (SBW) een door 27 organisaties ondertekende petitie aan de leden van provinciale Staten.

18 oktober 2018 - Op donderdagavond 18 oktober 1973 kwamen in café-restaurant Concordia in Broek in Waterland een groot aantal mensen bij elkaar. Samen richtten de aanwezigen die avond de Vereniging tot Behoud van Waterland (VBW) op.

4 september 2018 – Meteen na afloop van de zomervakantie werd het woningbouwplan De Nieuwe Tuinderij-Oost in Zuidoostbeemster gisteren behandeld op de zitting van de Raad van State in Den Haag behandeld. De uitspraak volgt over zes weken.

September 2018 – Op donderdagavond 1 november organiseert de Stichting Behoud Waterland (SBW) een discussieavond over de provinciale Omgevingsvisie. U bent van harte welkom.

21 juli 2018 – Maak van Laag Holland een provinciaal landschap. Dat schrijven de Stichting Behoud Waterland en tien andere organisaties vandaag aan de provincie.

17 juli 2018 - In september en oktober beslist de provincie of ze akkoord gaat met de plannen voor de versterking van de Markermeerdijken.

9 juli 2018 - De provincie heeft een ontwerp-Omgevingsvisie voor inspraak vrij gegeven. U kunt er voor 30 juli commentaar op geven, voordat hij in het najaar definitief wordt vastgesteld. Doe dat, want het landschap moet veel beter beschermd worden dan nu wordt voorgesteld!