2 juli 2017 - Er is ook op langere termijn een overschot aan bedrijventerreinen en het is verstandig dat overschot te verminderen. Constateren de bestuurders van de Metropoolregio Amsterdam. Wat doen de Waterlandse gemeentebesturen?

27 juni 2017 – Het provinciale stiltegebiedenbeleid staat ter discussie. Blijft het stil in de regio Waterland? De SBW heeft haar stem luid laten horen.

April 2017 - De Stichting Behoud Waterland organiseert een wandelexcursie in Middelie op zaterdagmorgen 20 mei 2017. Luister tijdens de koffie naar de voorzitter van de lokale ijsclub over schaatsen op natuurijs. Spot daarna weidevogels met een boswachter van Staatsbosbeheer. Deelname is gratis.

20 april 2017 - Op 19 april organiseerde de SBW een WaterlandBeraad –avond over streekproducten.  Er was een goede opkomst, ongeveer veertig belangstellenden. Hoewel streekproducten in opkomst zijn, leeft het nog niet erg onder consumenten. Voor gewone melk is het moeilijk een hoge prijs te vragen.

Maart 2016 – De Stichting Behoud Waterland organiseert op woensdagavond 19 april in Monnickendam een discussieavond over Waterlandse Streekproducten. Iedereen is van harte welkom! De toegang is gratis.

25 januari 2017 - De bestuursrechter moet het woningbouwplan Appels en perenpad van de gemeente Beemster vernietigen, vindt de Stichting Behoud Waterland. Want vanwege tekortschietende provinciale regelgeving kan niet worden getoetst of met het plan de waarden en kwaliteiten van werelderfgoed De Beemster voldoende worden beschermd.

16 december 2016 - Waterland is een waardevol natuur- en agrarisch gebied. Ontwikkelingen moeten vorm gegeven worden vanuit de historie, het landschap en de natuur. Dat schrijven zes stichtingen en dorpsraden aan de gemeente Waterland over de ontwerp-Omgevingsvisie

22 november 2016 – Onderaan de Hoogedijk is midden in het weiland in polder Katwoude een groot kantoor verrezen. De Stichting Behoud Waterland en De Polderraad Katwoude zijn het er niet mee eens.  De gemeente Waterland moet zuiniger gaan met de groene ruimte, vinden zij.