23 december 2020 - Grondspeculanten hopen dat er gauw huizen gebouwd worden op hun landbouwgrond, want daar verdienen ze veel geld aan. Een recent geval deed zich weer eens voor in Amsterdam-Noord.

3 december 2020 – Dit jaar was een slecht weidevogeljaar. Ondanks inspanningen gaat het al jarenlang niet goed met de grutto, de kievit en de scholekster. Maar er werd ook een Aanvalsplan Grutto gepresenteerd.

25 november 2020 – De Stichting Behoud Waterland (SBW) noemt het een ‘onbeschaamd versteningsplan’. De bedenkers noemen het ‘een reddingsplan voor Waterland’. Heftig rumoer om het bouwplan van drieduizend woningen in het landelijk gebied van Amsterdam-Noord buiten de Ring.

12 november 2020 – In het belang van ons cultuurhistorisch landschap en de weidevogels moet worden gestopt met het scheuren van graslanden en het dempen van sloten. De Stichting Behoud Waterland (SBW) roept in brieven zes Waterlandse gemeenten op hun verantwoordelijkheid voor het behoud daarvan te nemen.

23 oktober 2020 – Provinciale Staten hebben gisteravond de nieuwe Omgevingsverordening vastgesteld. De vereenvoudiging van de provinciale regelgeving heeft niet geleid tot een zwakkere bescherming van het landschap. Dat is een goede zaak, vindt de Stichting Behoud Waterland.

14 september 2020 - De Stichting Behoud Waterland (SBW) heeft per brief natuur-gedeputeerde Esther Rommel dringend opgeroepen snel actie te ondernemen om de natuur in Waterland-Oost te beschermen en te versterken.

10 september 2020 – De provincie houdt bij haar planvorming voor de opwekking van duurzame energie onvoldoende rekening met het landschap. Dat schrijft de Stichting Behoud Waterland (SBW) in een brief aan de provincie.

Juli 2020 - Midden juli zijn zeven flamingo’s neergestreken in het water rond Polder IJdoorn en de Hoeckelingsdam in het IJmeer bij Durgerdam. Wat doen flamingo’s in Waterland?