13 maart 2021 – Het CDA voert campagne voor de afschaffing van het Bijzondere Provinciaal Landschap in Noord-Holland. Met steun van de VVD, PVV en FVD.

9 maart 2021 – Hoe zit het nu met de komst van een Van der Valk hotel in het Beusebos in Purmerend? Het zijn spannende tijden. Volgens het Noord-Hollands Dagblad van 8 maart dreigt er zelfs een clash tussen de gemeente en de provincie hierover.

6 maart 2021 – Zondagmiddag 14 maart is een grote landelijke actie voor het klimaat: het Klimaatalarm. De Stichting Behoud Waterland (SBW) ondersteunt deze oproep.

1 maart 2021 – De Stichting Behoud Waterland (SBW) roept de gemeente Amsterdam op haar landelijk gebied ten noorden van de stad concreter en beter te beschermen. En vrijwaar het landelijk gebied van windturbines en een nieuw bos s.v.p.!

15 januari 2021 – Het plaatsen van windmolens in Landelijk Noord ondermijnt u uw eigen beleid, gemeenteraadsleden van Amsterdam.  Bekleed geluidswallen en daken met zonnepanelen.  Aldus de Stichting Behoud Waterland (SBW) op een inspraakavond van de gemeente Amsterdam.

23 december 2020 - Grondspeculanten hopen dat er gauw huizen gebouwd worden op hun landbouwgrond, want daar verdienen ze veel geld aan. Een recent geval deed zich weer eens voor in Amsterdam-Noord.

3 december 2020 – Dit jaar was een slecht weidevogeljaar. Ondanks inspanningen gaat het al jarenlang niet goed met de grutto, de kievit en de scholekster. Maar er werd ook een Aanvalsplan Grutto gepresenteerd.

25 november 2020 – De Stichting Behoud Waterland (SBW) noemt het een ‘onbeschaamd versteningsplan’. De bedenkers noemen het ‘een reddingsplan voor Waterland’. Heftig rumoer om het bouwplan van drieduizend woningen in het landelijk gebied van Amsterdam-Noord buiten de Ring.