30 oktober 2018 – Op maandagavond 29 oktober overhandigde secretaris Klaas Breunissen van de Stichting Behoud Waterland (SBW) een door 27 organisaties ondertekende petitie aan de leden van provinciale Staten.

18 oktober 2018 - Op donderdagavond 18 oktober 1973 kwamen in café-restaurant Concordia in Broek in Waterland een groot aantal mensen bij elkaar. Samen richtten de aanwezigen die avond de Vereniging tot Behoud van Waterland (VBW) op.

4 september 2018 – Meteen na afloop van de zomervakantie werd het woningbouwplan De Nieuwe Tuinderij-Oost in Zuidoostbeemster gisteren behandeld op de zitting van de Raad van State in Den Haag behandeld. De uitspraak volgt over zes weken.

September 2018 – Op donderdagavond 1 november organiseert de Stichting Behoud Waterland (SBW) een discussieavond over de provinciale Omgevingsvisie. U bent van harte welkom.

21 juli 2018 – Maak van Laag Holland een provinciaal landschap. Dat schrijven de Stichting Behoud Waterland en tien andere organisaties vandaag aan de provincie.

17 juli 2018 - In september en oktober beslist de provincie of ze akkoord gaat met de plannen voor de versterking van de Markermeerdijken.

9 juli 2018 - De provincie heeft een ontwerp-Omgevingsvisie voor inspraak vrij gegeven. U kunt er voor 30 juli commentaar op geven, voordat hij in het najaar definitief wordt vastgesteld. Doe dat, want het landschap moet veel beter beschermd worden dan nu wordt voorgesteld!

Juni 2018 – In twee uur liepen we nog geen half rondje Stootersplas in het Twiske zaterdag 17 juni. Logisch. Deze wandelexcursie van de SBW concentreerde zich op insecten, dus liepen we langzaam en stonden we vaak stil. Staatsbosbeheer-boswachter Inga Tessel, heel bedreven met het vangnet, gaf ons een boeiend inkijkje in de wereld van rupsen, vlinders, kevers, sprinkhanen, vliegen, hommels en libelles. Zonder insecten overleven we niet.