8 oktober 2021 – Het woningbouwplan Purmer Zuid Zuid betekent het einde van een prachtig natuurgebied. Liefhebbers zijn een petitie voor behoud van het Purmerbos begonnen. Het IVN en de SBW steunen de actie.

30 september 2021 – De Stichting Behoud Waterland (SBW) pleit voor de instelling van een onafhankelijk werkgroep om de werelderfgoederen in de Beemster beter te beschermen. Op 12 oktober vergadert de gemeenteraad daarover.

10 september 2021 – De besluitvorming over het wel of niet toestaan van de bouw van een Van der Valk hotel in het Beusebos nadert zijn climax. Op 23 september besluit de gemeenteraad.

september 2021 - De Stichtingen Behoud Waterland en Vrienden van het Beusebos organiseren een protest-excursie op zaterdagochtend 18 september a.s. rond het Beusebos in Purmerend.

26 juni 2021 – ‘Het regent bezwaren tegen hotel Beusebos in Purmerend’ kopte het Noord-Hollands Dagblad van 24 juni. Veel burgers en organisaties hebben in juni namelijk een zienswijze ingediend tegen het bestemmingsplan dat de bouw van het hotel mogelijk moet maken.

20 juni 2021 – De provincie moet de Provinciale Omgevingsverordening (POV) aanscherpen om de natuur-, cultuur- en landschapswaarden beter te beschermen. Dat bepleit de Stichting Behoud Waterland (SBW) in een brief aan de provincie. In het najaar is de besluitvorming hierover.

15 juni 2021 – Op maandag 5 juli stellen Provinciale Staten de zogenaamde Regionale Energie Strategie (RES) vast. Dan besluiten zij ook of er nieuwe windmolens worden geplaatst in het open landschap van de regio Waterland.

25 mei 2021 – De gemeenteraad van Edam-Volendam laat een onafhankelijk integriteitsonderzoek instellen en heeft de besluitvorming over de Lange Weeren uitgesteld.