4 november 2021 - De provincie schrapt het bouwplan voor een hotel in het Beusebos. Maar de huidige wethouder en zijn college van Purmerend gaan tegen die provinciale beslissing in beroep. Hopelijk brengen de verkiezingen van 24 november verandering in de halsstarrige opstelling van het gemeentebestuur.

18 oktober 2021 - Zes bewoners- en natuurorganisaties roepen de kandidaat-gemeenteraadsleden van Purmerend op om zuinig om te gaan met het landelijk gebied. Laat de natuur, het landschap en de cultuurhistorie niet verdwijnen onder stenen en beton, schrijven de zes in hun oproep aan de kandidaten die meedoen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen.

15 oktober 2021 – De economische onderbouwing voor de aanleg van een nieuw bedrijventerrein in de noordoostelijke Purmer is ondeugdelijk. Dat hield secretaris Klaas Breunissen van de Stichting Behoud Waterland (SBW), donderdagavond 14 oktober voor aan de gemeenteraadsleden van Edam-Volendam tijdens het inspraakhalfuur van het Raadsplein.

8 oktober 2021 – Het woningbouwplan Purmer Zuid Zuid betekent het einde van een prachtig natuurgebied. Liefhebbers zijn een petitie voor behoud van het Purmerbos begonnen. Het IVN en de SBW steunen de actie.

30 september 2021 – De Stichting Behoud Waterland (SBW) pleit voor de instelling van een onafhankelijk werkgroep om de werelderfgoederen in de Beemster beter te beschermen. Op 12 oktober vergadert de gemeenteraad daarover.

10 september 2021 – De besluitvorming over het wel of niet toestaan van de bouw van een Van der Valk hotel in het Beusebos nadert zijn climax. Op 23 september besluit de gemeenteraad.

september 2021 - De Stichtingen Behoud Waterland en Vrienden van het Beusebos organiseren een protest-excursie op zaterdagochtend 18 september a.s. rond het Beusebos in Purmerend.

26 juni 2021 – ‘Het regent bezwaren tegen hotel Beusebos in Purmerend’ kopte het Noord-Hollands Dagblad van 24 juni. Veel burgers en organisaties hebben in juni namelijk een zienswijze ingediend tegen het bestemmingsplan dat de bouw van het hotel mogelijk moet maken.