26 juni 2021 – ‘Het regent bezwaren tegen hotel Beusebos in Purmerend’ kopte het Noord-Hollands Dagblad van 24 juni. Veel burgers en organisaties hebben in juni namelijk een zienswijze ingediend tegen het bestemmingsplan dat de bouw van het hotel mogelijk moet maken.

20 juni 2021 – De provincie moet de Provinciale Omgevingsverordening (POV) aanscherpen om de natuur-, cultuur- en landschapswaarden beter te beschermen. Dat bepleit de Stichting Behoud Waterland (SBW) in een brief aan de provincie. In het najaar is de besluitvorming hierover.

15 juni 2021 – Op maandag 5 juli stellen Provinciale Staten de zogenaamde Regionale Energie Strategie (RES) vast. Dan besluiten zij ook of er nieuwe windmolens worden geplaatst in het open landschap van de regio Waterland.

25 mei 2021 – De gemeenteraad van Edam-Volendam laat een onafhankelijk integriteitsonderzoek instellen en heeft de besluitvorming over de Lange Weeren uitgesteld.

17 mei 2021 – De strijd om de Lange Weeren is nu echt los gebarsten. Voor- en tegenstanders van bebouwing van deze Volendamse polder kruisen de degens. Ook de Stichting Behoud Waterland roert zich.

7 mei 2021 - De provincie Noord-Holland gaat een plan opstellen om de natuurwaarden in Waterland-Oost te versterken. Zij neemt daarvoor de pas opgestelde Ecologische Visie op het gebied als uitgangspunt.

15 april 2021 – Er is een landelijke petitie gestart om de leefomstandigheden voor de grutto en andere weidevogels te verbeteren. U kunt ook tekenen!

12 april 2021 – In november zijn er gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe fusiegemeente Purmerend en Beemster. De Stichting Behoud Waterland (SBW) doet een paar suggesties voor de verkiezingsprogramma’s.