november 2021 – Zes bewoners- en natuurorganisaties hebben een groene kieswijzer gemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 24 november in Purmerend en Beemster. Zij vinden dat de nieuwe raad zorgvuldiger moet omgaan met het landelijk gebied.

9 november 2021 – De gemeente Waterland heeft de verkeerde procedure gevolgd bij het geven van vergunningen aan een boer in Zuiderwoude om een nieuwe stal en sleufsilo’s te bouwen in waardevol natuurgebied. De gemeente had de meer uitgebreide procedure voor vergroting van het bouwvlak moeten volgen, waarbij een natuurbedrijfsplan moet worden opgesteld. Vorige week hoorde de rechtbank in Haarlem de betrokkenen over deze kwestie.

4 november 2021 - De provincie schrapt het bouwplan voor een hotel in het Beusebos. Maar de huidige wethouder en zijn college van Purmerend gaan tegen die provinciale beslissing in beroep. Hopelijk brengen de verkiezingen van 24 november verandering in de halsstarrige opstelling van het gemeentebestuur.

18 oktober 2021 - Zes bewoners- en natuurorganisaties roepen de kandidaat-gemeenteraadsleden van Purmerend op om zuinig om te gaan met het landelijk gebied. Laat de natuur, het landschap en de cultuurhistorie niet verdwijnen onder stenen en beton, schrijven de zes in hun oproep aan de kandidaten die meedoen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen.

15 oktober 2021 – De economische onderbouwing voor de aanleg van een nieuw bedrijventerrein in de noordoostelijke Purmer is ondeugdelijk. Dat hield secretaris Klaas Breunissen van de Stichting Behoud Waterland (SBW), donderdagavond 14 oktober voor aan de gemeenteraadsleden van Edam-Volendam tijdens het inspraakhalfuur van het Raadsplein.

8 oktober 2021 – Het woningbouwplan Purmer Zuid Zuid betekent het einde van een prachtig natuurgebied. Liefhebbers zijn een petitie voor behoud van het Purmerbos begonnen. Het IVN en de SBW steunen de actie.

30 september 2021 – De Stichting Behoud Waterland (SBW) pleit voor de instelling van een onafhankelijk werkgroep om de werelderfgoederen in de Beemster beter te beschermen. Op 12 oktober vergadert de gemeenteraad daarover.

10 september 2021 – De besluitvorming over het wel of niet toestaan van de bouw van een Van der Valk hotel in het Beusebos nadert zijn climax. Op 23 september besluit de gemeenteraad.