28 april 2020 – Het concept van de Dorpsontwikkelingsvisie voor Zuidoostbeemster moet naar de prullenbak, schrijft de Stichting Behoud Waterland aan de gemeente. In juni beslist de gemeenteraad.

April 2020 – Windmolens en zonneweiden passen niet in de regio Waterland. Zonnepanelen op daken, gevels en geluidswanden wel. Dat is de boodschap van de Stichting Behoud Waterland nu gemeenten en provincie bezig zijn met het opstellen van Regionale Energie Strategieën.

9 januari 2020 – Hoe kan de Waterlandse melkveehouderij verduurzamen? De Stichting Behoud Waterland liet er een rapport over maken. 

14 december 2019 - In het Manifest van de Scheggen worden voorstellen gedaan om de groengebieden om en tot in Amsterdam een hernieuwde, toekomstgerichte invulling te geven. Dat kan ook de Waterlandscheg ten goede komen.

10 december 2019 - Mag er een camping komen aan de haven in de Stootersplas in het Twiske? Het is al een jaar lang een heftig twistpunt in de Oostzaanse samenleving en daarbuiten. Een tussenstand.

28 november 2019 – De Koemarkt is de huiskamer van Purmerend. Een centrumfunctie moet je verdienen. Krimp de openbare ruimte in. Dat waren prikkelende uitspraken tijdens het WaterlandBeraad op 27 november over de centrumfunctie van Purmerend. Verslag van een discussie.

Oktober 2019 – Purmerend is de hoofdstad van Waterland. Met een uitroepteken! of met een vraagteken? De Stichting Behoud Waterland organiseert op 27 november een WaterlandBeraad over de centrumfunctie van Purmerend. Iedereen is van harte welkom.

September 2019 - Zaterdagmorgen 28 september gaan we wandelen in de veenweiden van Hobrede.  Wandel mee! Deelname is gratis.