13 januari 2014 – Het druilerige weer weerhield hen niet! Dertig liefhebbers van het Waterlandse landschap namen zaterdagmorgen 11 januari deel aan de SBW-excursie in polder Zeevang.

4 januari 2014 - Wat is de toekomst van het veen in Waterland-Oost? Daarover discussieerden kenners en liefhebbers op een bijeenkomst vorige maand. ‘We moeten met elkaar de problemen overzien en oplossen, dan wonen we in een paradijsje.’ Een verslag.

13 januari 2014 – Volgens staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken is er geen behoefte aan bedrijventerrein Baanstee-Noord. Dat blijkt uit haar antwoorden op schriftelijke Kamervragen. Maar tegelijkertijd weigert zij de verdere aanleg van dit bedrijventerrein  tegen te gaan met behulp van de Flora- en faunawet.

23 december 2013 – Doe mee aan de SBW-excursie op zaterdagmorgen 11 januari 2014 in polder Zeevang.

27 november 2013 - Het gebiedsgevoel moet worden gepromoot. Dat was een belangrijke constatering op een geanimeerde discussieavond over Laag Holland.

21 november 2013 – Amsterdam-Noord moet een verbindende rol spelen tussen stad en platteland. Dat bepleitte de Stichting Behoud Waterland 20 november op de inspraakavond over de ‘Toekomstvisie 2030’ van het stadsdeel.

15 oktober 2013 -  Stichting Baanstee Noord Nee! (BNN!) en Stichting Behoud Waterland (SBW) hebben deze week de deurwaarder ingeschakeld om het Rijk middels het betalen van een dwangsom te dwingen bedreigde uilen eindelijk te beschermen. Het Rijk weigert namelijk al jaren op de juiste manier om te gaan met de natuurbelangen in het gebied waar bedrijventerrein Baanstee-Noord in Purmerend is gepland. Een deel van dit terrein is inmiddels ontwikkeld.

19 augustus 2013 – De gemeente Waterland heeft de behoefte aan uitbreiding van bedrijventerrein De Dollard helemaal niet aangetoond. Dat is het belangrijkste argument dat de Stichting Behoud Waterland aanvoert in haar beroepsprocedure bij de Raad van State.

De gemeente wil bedrijventerrein De Dollard, dat ten zuiden van Watergang ligt, uitbreiden met 1,5 hectare. De uitbreiding komt in een gebied dat tot voor kort de bestemming ‘natuur’ had, maar de gemeenteraad heeft de planologische bestemming veranderd in ‘bedrijventerrein’.