21 mei 2014 – De gemeenteraad van Purmerend wil zonnepanelenpark Solar Campus vestigen op maagdelijk landschap. Terwijl ernaast tientallen hectares bouwrijp bedrijventerrein braak liggen. De Stichting Behoud Waterland en de Stichting Baanstee-Noord Nee! blijven zich verzetten tegen deze ongerijmdheid.

13 mei 2014 – We moeten samenwerken om het landelijk gebied open te houden. Dat benadrukten gemeenteraadsleden op het eerste Waterland Beraad dat de Stichting Behoud Waterland organiseerde. Hierbij het verslag van een aanwezige in de zaal.

10 mei 2014 – De gemeente Waterland moet stoppen met de ontwikkeling van een ‘bedrijfserf’ in polder Katwoude. Dat schrijft de SBW in een brief aan de gemeente. Ook de Polderraad is in de pen geklommen.

De gemeente Waterland is van plan aan de Hoogedijk in polder Katwoude een bedrijventerrein aan te leggen.  Het plan daarvoor dateert van de tijd dat de gemeente nog grootse plannen had met de herontwikkeling van het Galgeriet in de binnenstad van Monnickendam. Om die stadsontwikkeling mogelijk te maken wilde de gemeente op het Galgeriet gevestigde bedrijven verplaatsen naar een nieuw aan te leggen bedrijventerrein buiten de stad. De gemeenteraad veranderde daarom de agrarische bestemming van een aantal hectares polder Katwoude in een bedrijventerreinbestemming om die verhuizing mogelijk te maken.

23 april 2014 –Wat kunnen we de komende vier jaar verwachten van onze pas gekozen gemeenteraadsleden? Die vraag wordt beantwoord op een discussieavond op dinsdag 13 mei in Monnickendam. Komt allen!

8 april 2014 – De gemeente Purmerend moet niet instemmen met het plan om een nieuwe woonwijk te bouwen in de weilanden tussen de ringvaart en de Westerweg in Purmerend. Het bouwplan is een ongewenste en onnodige aanslag op het open landschap, vindt de Stichting Behoud Waterland.

23 maart 2014 – De Stichting Behoud Waterland is voor verduurzaming van onze energievoorziening. Ook onze regio moet daaraan bijdragen. Maar dat moet wel op de goede plek gebeuren. Over twee kwesties heeft de SBW de afgelopen week haar mening gegeven.

28 februari 2014 - De uitbreiding van bedrijventerrein De Dollard in Watergang gaat niet door. De rechter heeft het plan van gemeente Waterland van tafel geveegd. De Stichting Behoud Waterland is blij.

13 januari 2014 – Het druilerige weer weerhield hen niet! Dertig liefhebbers van het Waterlandse landschap namen zaterdagmorgen 11 januari deel aan de SBW-excursie in polder Zeevang.