21 november 2013 – Amsterdam-Noord moet een verbindende rol spelen tussen stad en platteland. Dat bepleitte de Stichting Behoud Waterland 20 november op de inspraakavond over de ‘Toekomstvisie 2030’ van het stadsdeel.

15 oktober 2013 -  Stichting Baanstee Noord Nee! (BNN!) en Stichting Behoud Waterland (SBW) hebben deze week de deurwaarder ingeschakeld om het Rijk middels het betalen van een dwangsom te dwingen bedreigde uilen eindelijk te beschermen. Het Rijk weigert namelijk al jaren op de juiste manier om te gaan met de natuurbelangen in het gebied waar bedrijventerrein Baanstee-Noord in Purmerend is gepland. Een deel van dit terrein is inmiddels ontwikkeld.

19 augustus 2013 – De gemeente Waterland heeft de behoefte aan uitbreiding van bedrijventerrein De Dollard helemaal niet aangetoond. Dat is het belangrijkste argument dat de Stichting Behoud Waterland aanvoert in haar beroepsprocedure bij de Raad van State.

De gemeente wil bedrijventerrein De Dollard, dat ten zuiden van Watergang ligt, uitbreiden met 1,5 hectare. De uitbreiding komt in een gebied dat tot voor kort de bestemming ‘natuur’ had, maar de gemeenteraad heeft de planologische bestemming veranderd in ‘bedrijventerrein’.

27 september 2013 – Funderingsbedrijf Gebr. Van ’t Hek in Zuidoostbeemster kan geen groot nieuw kantoor bouwen bij zijn bedrijf bouwen. De rechter in Haarlem vindt de noodzaak van deze verstedelijking in het gebied niet overtuigend aangetoond en  heeft op 23 september de daarvoor verleende omgevingsvergunning vernietigd.

25 juli 2013 – Paardrijbakken horen niet midden in het landschap, vindt de Stichting Behoud Waterland. De SBW is in juli naar de rechter gestapt om dat in de gemeente Waterland voor elkaar te krijgen.

18 september 2013 -  De Stichting Behoud Waterland heeft vandaag haar eigen website in de lucht gebracht: www.stichtingbehoudwaterland.nl. De site bevat achtergrondinformatie en nieuws over het landschap in de regio Waterland.