November 2015 - Dinsdagavond  8 december in Monnickendam: WaterlandBeraad over natte landbouw in de Waterlandse veenweidegebieden.
Iedereen is van harte welkom op deze informative- en discussieavond. De toegang is gratis.

14 november 2015 - Het gerechtshof Den Haag heeft op 20 oktober jl. uitspraak gedaan in de procedure, die de Stichting Baanstee Noord Nee! (BNN!) en de Stichting Behoud Waterland (SBW) hebben aangespannen tegen de Staat der Nederlanden (Ministerie van Economische Zaken). Beide stichtingen wilden het Rijk dwingen de bedreigde uilen in de noordelijke Purmer te beschermen middels het betalen van een dwangsom. Daartoe is het Rijk volgens hen verplicht. Het Hof heeft echter anders beslist.

20 oktober 2015 - Het woningbouwplan op het erf van Warder 52 moet leiden tot een kleiner bebouwd oppervlak dan de huidige stolpboerderij en schuren. Dat heeft de Raad van State vorige week bepaald. De Stichting Behoud Waterland (SBW) is blij met deze tussenuitspraak.

Begin oktober 2015 - De SBW-excursie op zaterdag 26 september was een groot succes. Inga Tessel, boswachter van Staatsbosbeheer, nam ons mee door het Purmerbos (ca 250 ha). Dat is een jong bos, ongeveer 25 jaar oud. Het is aangelegd als een productiebos toen duidelijk werd dat Purmerend veel minder hard zou groeien dan in de jaren zeventig was gedacht. De gemeente had deze grond ‘over’.

9 oktober 2015 – Gisteravond stemde de gemeenteraad van Edam-Volendam in met de uitbreiding van industrieterrein Oosthuizerweg in Edam. De Stichting Behoud Waterland overweegt een gang naar de Raad van State.

25 september 2015 - De SBW organiseerde op 23 september een WaterlandBeraad-discussieavond over de fusie van en samenwerking tussen gemeenten in de regio Waterland. Bij welke samenwerking en grootte van een gemeente zijn landschap en natuur het beste gebaat? Deze vraag werd niet eenduidig beantwoord.

Zaterdagmorgen 26 september: Excursie in het Purmerbos. Iedereen is welkom. Graag van tevoren opgeven.

Woensdagavond  23 september in Monnickendam: WaterlandBeraad over gemeentelijke samenwerking in de regio Waterland.
Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis.