16 juni 2016 – Het werelderfgoed Beemster is in gevaar. De gemeente bouwt maar huizen, maar de provincie faalt om het werelderfgoed te beschermen. Dat moet veranderen.

18 mei 2016 – De politieke schermutselingen hebben het Purmerendse gemeentehuis veranderd in een ware arena. De bevolking wil het Beusebos behouden. Oude politici lichten elkaar beentje. Als het zo doorgaat, kan dat nog leiden tot een verrassende uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

31 maart 2016 - De watersnoodramp van 1916 is al bij verschillende gelegenheden herdacht. En wij hopen er natuurlijk allemaal op dat zo’n ramp zich nooit meer zal herhalen. Maar toch: wat zijn de gevolgen van de overstroming en de aanleg van de afsluitdijk geweest voor het Waterlandse landschap en de flora en fauna, wat zou er gebeuren als er nu een dijk doorbreekt, hoe ziet het optreden van de hulpverlening er uit? Dat zijn enkele vragen die worden besproken tijdens de volgende WaterlandBeraad-avond op 20 april in het Weeshuis te Monnickendam. De toegang is gratis.

8 maart 2016 – De gemeente Edam-Volendam heeft het bestemmingsplan vastgesteld voor uitbreiding van het bestaande industrieterrein aan de Oosthuizerweg met ca. 9 hectare. Nut en noodzaak daarvan zijn echter niet aangetoond. De SBW is daarom naar de Raad van State gestapt samen met de lokale actiegroep Ook Vogels hebben Bouwdrift.

8 maart 2016 – In het Uitdam mogen geen zeven woningen worden gebouwd, waarvan twee in het landelijk gebied. De Raad van State heeft de SBW en de Stichting De Kwade Zwaan op alle punten in het gelijk gesteld en het totale bestemmingsplan daarvoor vernietigd.

8 maart 2016 - De gemeente Waterland werkt aan een Omgevingsvisie voor haar gebied. Daarin wordt de koers voor het ruimtelijk beleid tot 2030 uitgezet. Burgers, ondernemers, politieke en maatschappelijke organisaties en instellingen krijgen volop de gelegenheid te participeren in het proces. Visiebijdragen konden tot en met 28 februari jl worden ingediend. De gemeente wil eind dit jaar het ontwerp van de omgevings- of structuurvisie ter inzage leggen. Daarna kan een ieder alsnog zijn ideeën inbrengen door een zienswijze in te dienen. De omgevings- of structuurvisie zal medio 2017 worden vastgesteld.

De Stichting Behoud Waterland (SBW) organiseert een excursie in en rond het Fort bij Edam op zaterdagmorgen 16 januari 2016. Wandel mee! Iedereen is welkom. Graag van tevoren opgeven.

15 december 2015 - Als we het veen willen bewaren, moet het waterpeil omhoog. Maar hoe moet het dan met de melkveehouderij? Over die vragen discussieerden veertig mensen tijdens het door de SBW georganiseerde WaterlandBeraad.