14 september 2020 - De Stichting Behoud Waterland (SBW) heeft per brief natuur-gedeputeerde Esther Rommel dringend opgeroepen snel actie te ondernemen om de natuur in Waterland-Oost te beschermen en te versterken.

10 september 2020 – De provincie houdt bij haar planvorming voor de opwekking van duurzame energie onvoldoende rekening met het landschap. Dat schrijft de Stichting Behoud Waterland (SBW) in een brief aan de provincie.

Juli 2020 - Midden juli zijn zeven flamingo’s neergestreken in het water rond Polder IJdoorn en de Hoeckelingsdam in het IJmeer bij Durgerdam. Wat doen flamingo’s in Waterland?

22 juni 2020 – De Stichting Behoud Waterland (SBW) roept de gemeente Amsterdam op van het landelijk gebied vlak benoorden de ringweg A10 geen park te maken. ‘Verlandschapsparking is ongewenst.’

3 juni 2020 – De gemeente Beemster gaat door met de vernieling van het werelderfgoed binnen haar gemeentegrenzen. Dat blijkt uit de vaststelling van de Dorpsontwikkelingsvisie voor Zuidoostbeemster. De Stichting Behoud Waterland is boos en verdrietig.

19 mei 2020 ---  De Stichting Behoud Waterland (SBW) is kritisch positief over de nieuwe Omgevingsverordening die de provincie in de maak heeft. Dat blijkt uit de zienswijze die de SBW, mede namens veertien organisaties, vandaag heeft ingediend. ‘Voor het behoud en versterken van bijzondere landschappen en natuurgebieden is meer duidelijkheid nodig.’

28 april 2020 – Het concept van de Dorpsontwikkelingsvisie voor Zuidoostbeemster moet naar de prullenbak, schrijft de Stichting Behoud Waterland aan de gemeente. In juni beslist de gemeenteraad.

April 2020 – Windmolens en zonneweiden passen niet in de regio Waterland. Zonnepanelen op daken, gevels en geluidswanden wel. Dat is de boodschap van de Stichting Behoud Waterland nu gemeenten en provincie bezig zijn met het opstellen van Regionale Energie Strategieën.