22 mei 2024 - Ondanks de petitie, steekhoudende argumenten van eigen inwoners, Stichting Behoud Waterland en Natuurmonumenten èn ondanks een uitgewerkt alternatief, blijft de gemeente Wormerland halsstarrig vasthouden aan haar plan om op de huidige natuurijsbaan een groot tennis- en padelcomplex aan te leggen. Tegen het raadsbesluit over deze locatiekeuze wordt zelfs door een eigen raadslid bewaar gemaakt.

30 april 2024 - De gemeenteraad heeft op 25 april jl. de Gebiedsvisie Oostflank Purmerend ongewijzigd vastgesteld. De flinke kritiek van verschillende organisaties en bewoners leidde tot het indienen van elf amendementen en vier moties. Deze werden allemaal verworpen door de meerderheid van de raad, op twee moties na betreffende verkeer.

22 april 2024 - Op zaterdagmorgen 25 mei a.s. organiseert Stichting Behoud Waterland een wandelexcursie in Waterland-Oost bij Ransdorp. Wandel mee! Deelname is gratis.

April 2024 – De Stichting Behoud Waterland heeft in het kader van haar 50-jarig jubileum een fantastische avond met bevlogen sprekers georganiseerd over het Waterlandse landschap in de kerk van Broek in Waterland op 12 maart jl. De belangstelling was enorm, er waren meer dan 200 mensen.

23 februari 2024 - De Stichting Behoud Waterland organiseert een bijeenkomst in de Broeker kerk op dinsdagavond 12 maart a.s. naar aanleiding van haar vijftig jarig bestaan.

20 februari 2024 – De Stichting Behoud Waterland heeft een nieuw bestuurslid. Zijn naam is Karst Bootsma. Het bestuur bestaat nu weer uit zeven bestuursleden. Karst wordt onze nieuwe penningmeester.

14 februari 2024 – De Rijksoverheid zal haar best doen de begrenzing van het werelderfgoed naast het industrieterrein bij Edam te herstellen. In de tussenliggende periode zullen betreffende weilanden de status van Bijzonder Provinciaal Landschap krijgen. De bescherming van deze weilanden heeft SBW veel energie en tijd gekost, maar gelukkig met succes!

31 januari 2024 - Stichting Behoud Waterland heeft samen met de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland een werkbezoek georganiseerd om een aantal bedreigingen in De Purmer en bij Volendam aan gedeputeerde Esther Rommel te laten zien.