September 2019 - Zaterdagmorgen 28 september gaan we wandelen in de veenweiden van Hobrede.  Wandel mee! Deelname is gratis.

04 september 2019 – Het Europese Hof heeft de klacht van de Stichting Behoud Waterland (SBW) dat zij in Nederland geen eerlijk proces over woningbouwplannen in de Beemster heeft gehad, niet ontvankelijk verklaard. ‘Heel teleurstellend’, reageert SBW-voorzitter Rineke Neppelenbroek.

4 juli 2019 - Het bestuur van de Stichting Behoud Waterland is versterkt met twee nieuwe leden. Maak kennis met hen!

22 juni 2019 – Stichting Behoud Waterland en Vrienden van het Beusebos zijn naar de rechter gestapt. Zij eisen openstelling van het bos. Volgens hen is de sluiting van het bos door de gemeente – al sinds april vorig jaar! – onrechtmatig. Over zes weken doet de rechter uitspraak.

20 mei 2019 - ‘Amsterdam Wetlands’ is de naam die een aantal terreinbeherende organisaties hebben gegeven aan hun plan. Maar de term leeft nog helemaal niet onder de burgers. Alle reden voor de Stichting Behoud Waterland om over het plan een informatie- en discussieavond oftewel een WaterlandBeraad te beleggen.

Natuurgids Inga Tessel

Mei 2019 – Op zaterdagmorgen 15 juni organiseert de Stichting Behoud Waterland een wandelexcursie in het veen bij Hobrede. Wandel mee! Deelname is gratis.

Mei 2019 – Kom naar het WaterlandBeraad over het plan Amsterdam Wetlands! De avond is op woensdagvond 15 mei in het Weeshuis in Monnickendam (Weezenland 16) en de toegang is gratis. Iedereen is welkom.

08 mei 2019 – De Stichting Behoud Waterland (SBW) heeft bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) een klacht ingediend tegen de Raad van State. SBW-voorzitter Rineke Neppelenbroek: ‘De Raad van State heeft ons recht op een eerlijk proces geschonden in een recente bestemmingsplanprocedure in de Beemster. Wij willen dat het Europees Hof dat corrigeert.’