20 mei 2019 - ‘Amsterdam Wetlands’ is de naam die een aantal terreinbeherende organisaties hebben gegeven aan hun plan. Maar de term leeft nog helemaal niet onder de burgers. Alle reden voor de Stichting Behoud Waterland om over het plan een informatie- en discussieavond oftewel een WaterlandBeraad te beleggen.

Natuurgids Inga Tessel

Mei 2019 – Op zaterdagmorgen 15 juni organiseert de Stichting Behoud Waterland een wandelexcursie in het veen bij Hobrede. Wandel mee! Deelname is gratis.

Mei 2019 – Kom naar het WaterlandBeraad over het plan Amsterdam Wetlands! De avond is op woensdagvond 15 mei in het Weeshuis in Monnickendam (Weezenland 16) en de toegang is gratis. Iedereen is welkom.

08 mei 2019 – De Stichting Behoud Waterland (SBW) heeft bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) een klacht ingediend tegen de Raad van State. SBW-voorzitter Rineke Neppelenbroek: ‘De Raad van State heeft ons recht op een eerlijk proces geschonden in een recente bestemmingsplanprocedure in de Beemster. Wij willen dat het Europees Hof dat corrigeert.’

April 2019 - De Stichting Behoud Waterland (SBW) nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn op woensdagavond 15 mei in Monnickendam bij het WaterlandBeraad over het plan Amsterdam Wetlands.

11 april 2019 – De gemeente Purmerend blijft voorstander van de bouw van een Van der Valk-hotel in het Beusebos. Een serieuze zoektocht naar een andere locatie heeft zij niet ondernomen.

10 maart 2019 – De Stichting Behoud Waterland heeft bij de gemeente Waterland bezwaar gemaakt tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor de bouw van een ligboxenstal in Zuiderwoude. Die stal op die plek is volgens de SBW ‘onwenselijk’.

23 november 2018 – Het gemeentebestuur heeft het Beusebos onrechtmatig afgesloten voor publiek. Dat schrijven de Stichting Vrienden van het Beusebos en de Stichting Behoud Waterland in een brief van op 23 november aan de burgemeester van Purmerend.