23 februari 2024 - De Stichting Behoud Waterland organiseert een bijeenkomst in de Broeker kerk op dinsdagavond 12 maart a.s. naar aanleiding van haar vijftig jarig bestaan.

20 februari 2024 – De Stichting Behoud Waterland heeft een nieuw bestuurslid. Zijn naam is Karst Bootsma. Het bestuur bestaat nu weer uit zeven bestuursleden. Karst wordt onze nieuwe penningmeester.

14 februari 2024 – De Rijksoverheid zal haar best doen de begrenzing van het werelderfgoed naast het industrieterrein bij Edam te herstellen. In de tussenliggende periode zullen betreffende weilanden de status van Bijzonder Provinciaal Landschap krijgen. De bescherming van deze weilanden heeft SBW veel energie en tijd gekost, maar gelukkig met succes!

31 januari 2024 - Stichting Behoud Waterland heeft samen met de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland een werkbezoek georganiseerd om een aantal bedreigingen in De Purmer en bij Volendam aan gedeputeerde Esther Rommel te laten zien.

28 Januari 2024 - De windmolens bij De Nes zorgen opnieuw voor verdeeldheid in de gemeente Waterland. Het college had een brief gestuurd over uitbreiding van het zoekgebied. Daarvoor is echter geen draagvlak. De meerderheid in de gemeenteraad is tegen en de uitbreiding van het zoekgebied wordt teruggedraaid.

7 december 2023 – SBW is naar de Raad van State gegaan om te vragen de inwerkingtreding van het Reparatieplan voor het Werelderfgoed De Beemster te schorsen. Dit omdat de opdracht van de rechter niet goed is uitgevoerd door de gemeente Purmerend. De voorzieningenrechter stelde SBW in het gelijk.

23 november 2023 - Het gemeentebestuur Edam-Volendam heeft het Plan ‘De Lange Weeren’ naar de provincie gestuurd. De Stichtingen Natuurgebied Lange Weeren en Behoud Waterland (SBW) hebben echter grote bezwaren tegen dit plan en hebben daarom ingesproken bij de Statencommissie Ruimte.

Het Economisch Instituut voor de Bouw, het EIB, pleit ervoor dat gemeenten meer autonoom moeten kunnen bepalen of en waar aan randen van dorpen wijkjes kunnen worden gebouwd. Volgens gedeputeerde Beemsterboer is dat nodig ‘om de leefbaarheid en het voorzieningenniveau te versterken’. Dat is een misvatting, blijkt uit onderzoek.