10 september 2014 -  Houdt de gemeente Purmerend haar twee jaar oude belofte aan omwonenden om het noordwestelijke deel van de Baanstee-Noord voorlopig onbebouwd te laten? De gemeenteraadsvergadering van 25 september zal daar uitsluitsel over geven.


De gemeente Purmerend wil het zonnepanelenpark Solar Campus een plek geven op bedrijventerrein Baanstee-Noord. Prima, vinden Stichting Behoud Waterland (SBW) en Baanstee-Noord Nee! (BNN!), maar doe dat dan ergens op de 80 hectare van het terrein, die al bouwrijp gemaakt zijn, en laat het nog groene, noordwestelijke deel van 40 hectare zo lang mogelijk groen. Dat schreven beide stichtingen in een gezamenlijke zienswijze naar de gemeente.

Halsstarrig
In de vergadering van de verantwoordelijke raadscommissie van 10 september ging het er weer over.
De inspreker van SBW en BNN benadrukte dat er goede redenen zijn om de ontwikkeling van Baanstee-Noord te faseren en Solar Campus te vestigen op het bouwrijpe deel. ‘Tientallen hectares braakliggende grond en minder gunstige economische ontwikkelingen brengen het college niet tot de gedachte: hé, misschien moeten we het oude plan bijstellen. Volgens ons zou een beetje flexibiliteit bij de gemeente geen kwaad kunnen.’
Hij verweet het college van burgemeester en wethouders ‘halsstarrigheid’ door maar vast te houden aan de eenmaal ingezette koers en geen rekening te houden met actuele ontwikkelingen.

Ongemoeid
Twee omwonenden die ook tijdens de commissievergadering inspraken, wezen de raadsleden op de informatiebrief die zij in juli 2012 van de gemeente hadden gekregen.‘Het gebied in de noordwesthoek (dicht bij Kwadijk) laten we voorlopig helemaal ongemoeid’, schreef de gemeente in juli 2012 aan omwonenden. Foto: Rikki Kolkman‘Het gebied in de noordwesthoek (dicht bij Kwadijk) laten we voorlopig helemaal ongemoeid’, schreef de gemeente in juli 2012 aan omwonenden. Foto: Rikki Kolkman
In die brief zet de gemeente een behoedzame koers uiteen. ‘Het terrein van Baanstee-Noord is groot. Dit betekent dat niet het hele terrein in één keer ontwikkeld kan worden’, aldus de gemeente. ‘Zolang een perceel niet is verkocht, laten we dit zijn natuurlijke uitstraling behouden. Het gebied in de noordwesthoek (dicht bij Kwadijk) laten we voorlopig helemaal ongemoeid. Ons uitgangspunt is: we gaan er pas mee aan de slag als dat nodig is.’
In deze brief van twee jaar geleden zegt de gemeente hetzelfde als de BNN! en SBW nu: het groen, het noordwestelijke deel zijn natuurlijke uitstraling laten behouden en voorlopig helemaal ongemoeid laten, daar pas aan de slag gaan als het nodig is.
Op 25 september beslist de gemeenteraad definitief over de locatie van Solar Campus. We zijn benieuwd of de gemeente haar belofte van twee jaar geleden aan de bewoners houdt.