30 augustus 2013 – Schrap het plan voor een bedrijventerrein  bij Neck, schrijft de Stichting Behoud Waterland (SBW) in een brief aan de gemeenteraad van Wormerland. Behoud het weidevogelgebied al daar. Wormerlandse bedrijven kunnen prima terecht op de Baanstee-Noord.


Binnenkort stelt de gemeenteraad van Wormerland de Structuurvisie Wormerland 2025 vast. Dat is een gemeentelijke toekomstvisie voor de wat langere termijn.
Daarin staat onder andere dat de gemeente in de Wijde Wormer de agrarische sector verder wil uitbouwen en versterken. Niet-agrarische bedrijven die nu in de Wijde Wormer gevestigd zijn en willen groeien, krijgen geen toestemming dat te doen in deze droogmakerij met agrarische bestemming. Zij kunnen verhuizen naar een ‘uitplaatsingslocatie’ die de gemeente bij Neck in de oksel van de A7 en het Noordhollandsch Kanaal gaat ontwikkelen. De gemeente wil het plan voor dit nieuwe bedrijventerrein de komende jaren concreet uitwerken.

Brieven
De SBW is zeer verbaasd over dit voorstel van de gemeente om een bedrijventerrein van 13 hectare bij Neck te willen ontwikkelen. Immers, op een steenworp afstand daarvandaan ligt het regionale bedrijventerrein Baanstee-Noord in Purmerend. Dat bedrijventerrein heeft een regionale functie en er is nog ruimte genoeg, dus een prima vestigingslocatie voor bedrijven uit Wormerland.
Het is helemaal niet nodig om open landschap bij Neck op te offeren voor een nieuw bedrijventerrein. Het landschap bij Neck is nu in gebruik als weiland en grotendeels aangewezen als weidevogelleefgebied. Daar moeten we zuinig op zijn.
In een brief roept de SBW de Wormerlandse gemeenteraadsleden op dit plan voor een bedrijventerrein bij Neck te schrapen. De SBW verwijst daarbij ook naar de brief die zij eerder deze maand naar de provincie heeft gestuurd. Daarin dringt zij erop aan dat de provincie bevordert dat de Waterlandse gemeenten beter gaan samenwerken en de regionale functie van de Baanstee-Noord gaan waarmaken.