16 augustus 2015 – De provincie moet zorgen dat de Baanstee-Noord in Purmerend gaat functioneren als regionaal bedrijventerrein. De afzonderlijke Waterlandse gemeenten moeten ophouden met de aanleg van eigen bedrijventerreinen. Die oproep doet de Stichting Behoud Waterland in een vandaag verzonden brief aan de provincie Noord-Holland.

We moeten zuinig zijn op het Waterlandse landschap. Onnodige aantasting ervan door de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen en uitbreiding van bestaande terreinen moeten we voorkomen.
De Baanstee-Noord in Purmerend is aangewezen als regionaal bedrijventerrein. Daar kunnen bedrijven terecht uit de hele regio.
Maar wat zien we gebeuren? De Baanstee-Noord staat leeg en veel Waterlandse gemeenten hebben plannen om eigen bedrijventerrein aan te leggen.

Gemeentelijke plannen
Neem de gemeente Wormerland. In de nieuwe gemeentelijke Structuurvisie, die in september door de gemeenteraad wordt vastgesteld, staat het plan om een bedrijventerrein aan te leggen bij Neck. Terwijl de Baanstee-Noord twee kilometer verderop leeg staat.
Hetzelfde geldt voor het plan van de gemeente Edam-Volendam om industrieterrein Oosthuizerweg uit te breiden. Vanaf de geplande uitbreiding kun je de Baanstee-Noord nota bene zien liggen. Maar ja, er ligt een gemeentegrens tussen.
En zo zijn er meer plannen. Met als toppunt het plan van de gemeente Purmerend om haar eigen Baanstee-Noord te gaan beconcurreren met de aanleg van een nieuw bedrijventerrein in de kom van de A7 voor een aantal autodealers.

Leegstand
Voorjaar 2012 werd tweederde van bedrijventerrein Baanstee-Noord bouwrijp opgeleverd. Dat wil zeggen ruim 80 hectare. Volgens het bestemmingsplan kan de Baanstee-Noord 120 hectare groot worden.
In de ruim twee jaar dat het terrein bouwrijp ligt te wachten op bedrijven, heeft er zich zegge en schrijven één bedrijf gevestigd: Cirkeldis, de keuken van een zorgorganisatie.Regionaal bedrijventerrein Baanstee-Noord ligt er verlaten bij.  Foto: Rikki KolkmanRegionaal bedrijventerrein Baanstee-Noord ligt er verlaten bij. Foto: Rikki Kolkman
Het is niet te verwachten dat zich in de nabije toekomst snel veel nieuwe bedrijven zullen vestigen. De economische crisis doet zich ook in Purmerend voelen. In een vorige maand verschenen rapport van de metropoolregio Amsterdam, dat de ontwikkelingen rond bedrijventerreinen en kantorenlocaties monitort, wordt geconstateerd dat in de hele stadsregio Amsterdam sinds 2010 het uitgiftetempo van bedrijventerrein onder het verwachte niveau is gebleven, waardoor het verschil tussen planning en realisatie snel groeit. In 2013 werd in de hele regio Zaanstreek-Waterland slechts 0,8 hectare bedrijventerrein uitgegeven!
Daar komt nog eens bij dat die planning is gebaseerd op veel te hoge groeiverwachtingen. Er is een overaanbod aan geplande bedrijventerreinen in de Zaanstreek-Waterland.

Actie
De SBW vindt het zo niet mag voortduren. Al die bedrijventerreinplannetjes van gemeenten gaan ten koste van het landschap en kosten de gemeenschap handen vol geld vanwege onnodige leegstand. De SBW vindt daarom dat de provincie in actie moet komen en doet in een brief aan Provinciale Staten vijf concrete voorstellen, zodat het landschap wordt gespaard en de Baanstee-Noord gaat functioneren als een regionaal bedrijventerrein.
1.    De ontwikkeling van Baanstee-Noord temporiseren. Dus die resterende 40 hectare nog niet bouwrijp maken.
2.    Het planaanbod van bedrijventerreinen terugbrengen. Dus geplande terreinen als de uitbreiding van industrieterrein Oosthuizerweg en de aanleg van bedrijfserf Katwoude schrappen uit de provinciale Planningsopgave.
3.    Zorgen dat er geen nieuwe bedrijventerreinen of bedrijventerreinuitbreidingen worden aangelegd.
4.    Leegstand op bestaande terreinen tegengaan en herstructurering krachtig aanpakken.
5.    Samenwerking tussen de Waterlandse gemeenten bevorderen.
De SBW heeft een kopie van deze brief gestuurd naar alle gemeenteraden in de regio Waterland.