4 juli 2014 – De bouw van de Bennewerf is voorlopig van de baan. Dat besloot de meerderheid van de Waterlandse gemeenteraad in de nacht van 3 op 4 juli. Eerst moet er een nieuwe overeenkomst komen tussen de gemeente Waterland en ontwikkelaar Wooncompagnie.


Jaren is er door de gemeente Waterland gewerkt aan het plan om een nieuwe terp met 35 woningen op Marken te bouwen: de Bennewerf. Het plan is altijd omstreden geweest. Hou Marken Mooi is de bewonersorganisatie die de bezwaren steeds opnieuw helder naar voren bracht. Er zijn zoveel andere locaties op Marken die zich beter lenen voor woningbouw, zonder schadelijke gevolgen voor het beschermde dorpsgezicht, het open landschap en de weidevogels. De Stichting Behoud Waterland deelde de bezwaren tegen de onnodige en ongewenste aantasting van het Markense landschap.
Het plan voor de Bennewerf is onderdeel van de zogenaamde ‘pilot Waterland’. Dat is een deal tussen provincie en Rijk, waarin een aantal bouwplannen mogelijk gemaakt worden in de (toen nog) Rijksbufferzone Amsterdam-Purmerend. Als tegenprestatie moet voor iedere gebouwde woning 10.000 euro afgedragen worden om te investeren in groen en recreatie.

Geen bouwer
Maar het verzet tegen de plannen was groot. En minister Blok verbood dat een woningbouwvereniging geld uitgeeft aan iets anders dan volkshuisvesting. En de Algemene Woningbouwcorporatie Monnickendam die de woningen zou gaan bouwen, kreeg financiële problemen en werd overgenomen door de Wooncompagnie. En de nieuwe bestuurscoalitie in Waterland maakte de financiële problemen nog groter door af te spreken dat er meer starterswoningen en minder dure woningen gebouwd moeten worden. En de Wooncompagnie wil het project verkopen aan een particuliere ontwikkelaar, maar die dient zich niet aan.
Dat leidde ertoe dat het college van burgemeester en wethouders op 10 juni besloot het voorstel aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan te wijzigen zodat de Bennewerf kon worden gebouwd, voorlopig in de ijskast te stoppen.
De gemeenteraadsfractie van de VVD was het daarmee niet eens en agendeerde de kwestie voor de gemeenteraadsvergadering van 3 juli. Maar moest daar bakzeil halen. De meerderheid van de raad wilde het voorstel tot wijziging van het bestemmingsplan voorlopig niet in stemming brengen. Zij wil  eerst een nieuwe overeenkomst met Wooncompagnie waarin staat dat er meer starterswoningen en minder dure woningen worden gebouwd.
De Stichting Behoud Waterland is opgetogen over deze ontwikkelingen. Immers, de kans wordt groter dat het Markense landschap niet wordt aangetast door de bouw van de Bennewerf.