30 juni 2014 - Het zonnepanelenpark Solar Campus in Purmerend moet op een andere plek komen. Dat hebben de Stichting Behoud Waterland (SBW) en Baanstee-Noord Nee! (BNN!) in een officiële zienswijze aan de gemeente laten weten. In september beslist de gemeenteraad.

De SBW en BNN! vinden dat het 8,5 hectare grote zonnepanelenpark Solar Campus gevestigd moet worden op het al bouwrijp gemaakte deel van bedrijventerrein Baanstee-Noord. De gemeente wil het park een plek geven op het nog groene deel van Baanstee-Noord.
De Stichting Behoud Waterland en Stichting Baanstee-Noord Nee! willen het groene deel van Baanstee-Noord zo lang mogelijk groen houden.    Foto: Rikki KolkmanDe Stichting Behoud Waterland en Stichting Baanstee-Noord Nee! willen het groene deel van Baanstee-Noord zo lang mogelijk groen houden. Foto: Rikki KolkmanDat vinden de beide stichtingen een slecht idee. Zij pleiten ervoor het groen zo lang mogelijk groen te houden. Dat is ook heel goed mogelijk en verantwoord want op het al bouwrijpe deel (ruim 80 hectare bruto) is de komende jarenplek genoeg. Het loopt immers niet storm met bedrijven die zich er willen vestigen: er zit er nu één! En ook de komende jaren zal het naar verwachten maar mondjesmaat gaan met nieuwe bedrijfsvestigingen.

Groen sparen
Zet die zonnepanelen dus neer in het al bouwrijpe deel, schrijven de SBW en BNN! in hun uitvoerige zienswijze aan het gemeentebestuur, dan ‘kan het groene open landschap & uilenleefgebied in het noordwestelijk deel van Baanstee-Noord zo lang mogelijk gespaard blijven’.
In september neemt de gemeenteraad een definitieve beslissing over de plek voor Solar Campus. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van mei was er, zoals we eerder berichtten, nog geen meerderheid in de raad  om het groen in de noordelijke Purmer te sparen.