21 mei 2014 – De gemeenteraad van Purmerend wil zonnepanelenpark Solar Campus vestigen op maagdelijk landschap. Terwijl ernaast tientallen hectares bouwrijp bedrijventerrein braak liggen. De Stichting Behoud Waterland en de Stichting Baanstee-Noord Nee! blijven zich verzetten tegen deze ongerijmdheid.


Alleco Energy Group uit Volendam wil in Purmerend een park met 24.000 zonnepanelen aanleggen. Zij noemt het project Solar Campus en heeft  daarvoor 8,5 hectare grond nodig. Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad voorgesteld aan het bedrijf voor 17 jaar grond te verhuren op het nog groene, niet bouwrijp gemaakte deel van het nieuwe bedrijventerrein Baanstee-Noord.

Bouwrijp
Stichting Baanstee-Noord Nee! (BNN!) en Stichting Behoud Waterland (SBW) hebben beiden tijdens de vergadering van de raadscommissie van 15 mei ervoor gepleit het zonnepanelenpark te vestigen op het al bouwrijp gemaakte deel van het bedrijventerrein. Dat is zo’n 80 hectare groot en ligt nog grotendeels braak. Dat terrein komt veel minder snel vol met bedrijven dan de gemeente hoopt en is daarom een prima plek voor het tijdelijke zonnepanelenpark.Voorbeeld van een zonnepanelenpark.  Foto: Solar Campus.Voorbeeld van een zonnepanelenpark. Foto: Solar Campus.
Op die manier kan het nog niet bouwrijp gemaakte deel van het bedrijventerrein (circa 40 hectare) zo lang mogelijk open, groen en het domein van de steen- en de kerkuil blijven.

Verantwoordelijk wethouder
Maar in de gemeenteraadsvergadering van 21 mei bleken de meeste Purmerendse volksvertegenwoordigers het voorstel van burgemeester & wethouders te volgen. Het pleidooi van de stichtingen was wél in vruchtbare aarde gevallen bij de raadsfracties van D66 (5 zetels), GroenLinks (2 zetels) en Leefbaar Purmerend (3 zetels). Maar dat is in een raad met 35 zetels nog lang geen meerderheid.
De woordvoerder van Leefbaar Purmerend sprak zijn verbazing uit, dat de nieuwe bestuurscoalitie bij de eerste beste gelegenheid níet luisterde naar de inspraak van bewoners, maar groen (duurzame energie) voor groen (landschap) inruilde.  GroenLinks zei dat het erop leek dat de raadsmeerderheid hoe dan wilde bouwen, al gaat dat ten koste van het groen en levert het weinig werkgelegenheid op. Ook de stellingname van de raadsfractie van D66 was glashelder: ‘Wij zijn voor dit project, maar op bouwrijpe grond; houdt het groen zo lang mogelijk groen.’ Interessant is dat de verantwoordelijk wethouder voor de Baanstee-Noord ook van D66 is.
In september komt de kwestie voor definitieve besluitvorming terug in de gemeenteraad.

Meer informatie:
Hier vindt u de inspraaktekst van de SBW voor de raadscommissie van 15 mei.
En hier vindt u en eerder nieuwsbericht dat wij over de kwestie van het zonnepanelenpark schreven.