10 mei 2014 – De gemeente Waterland moet stoppen met de ontwikkeling van een ‘bedrijfserf’ in polder Katwoude. Dat schrijft de SBW in een brief aan de gemeente. Ook de Polderraad is in de pen geklommen.

De gemeente Waterland is van plan aan de Hoogedijk in polder Katwoude een bedrijventerrein aan te leggen.  Het plan daarvoor dateert van de tijd dat de gemeente nog grootse plannen had met de herontwikkeling van het Galgeriet in de binnenstad van Monnickendam. Om die stadsontwikkeling mogelijk te maken wilde de gemeente op het Galgeriet gevestigde bedrijven verplaatsen naar een nieuw aan te leggen bedrijventerrein buiten de stad. De gemeenteraad veranderde daarom de agrarische bestemming van een aantal hectares polder Katwoude in een bedrijventerreinbestemming om die verhuizing mogelijk te maken.

Omgevingsvergunning
Maar de plannen met het Galgeriet bleken niet haalbaar en zijn twee jaar geleden door de gemeenteraad afgeblazen. Daarmee verviel de noodzaak van het bedrijfserf in Katwoude. Gek genoeg blies de gemeente de aantasting van het groene landschap van Katwoude niet af, zoals wij al eerder op deze website schreven. Zij  maakte echter plannen om de milieustraat en de gemeentewerf naar het Katwoude te verplaatsen, terwijl die ook op de huidige locatie in de binnenstad herontwikkeld kunnen worden.
De milieustraat en gemeentewerf kunnen herontwikkeld worden op hun huidige locatieDe milieustraat en gemeentewerf kunnen herontwikkeld worden op hun huidige locatieOp dit moment staat de gemeente op het punt een omgevingsvergunning te verlenen om aan de Hoogedijk een gemeentewerf en milieustraat op te richten. Reden genoeg voor de Polderraad Katwoude en voor de Stichting Behoud Waterland in actie  te komen in een laatste poging de aantasting van polder Katwoude te voorkomen.

Nee-tenzij
De Polderraad  heeft in een brief bij de gemeente formeel bezwaar gemaakt tegen ontwerpbesluit om die omgevingsvergunning te verlenen. Zij noemt het besluit onder meer in strijd met een goede ruimtelijke ordening en ondeugdelijk onderbouwd.
De SBW roept in een brief het gemeentebestuur op af te zien van de onnodige verplaatsing van de milieustraat en gemeentewerf naar Katwoude en de bestemming bedrijfserf weer terug te wijzigen in agrarisch. In het nieuwe coalitieakkoord staat dat de gemeente het open en groene landschap van de gemeente wil behouden en waar mogelijk verbeteren. Daarom geldt voor bouwen buiten bestaand bebouwd gebied het adagium ‘nee-tenzij’. De SBW vraagt de gemeente dit adagium in de praktijk te brengen.