23 april 2014 –Wat kunnen we de komende vier jaar verwachten van onze pas gekozen gemeenteraadsleden? Die vraag wordt beantwoord op een discussieavond op dinsdag 13 mei in Monnickendam. Komt allen!


De gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart zijn achter de rug en in de meeste gemeenten zijn nieuwe bestuurscoalities gevormd. De politieke piketpalen voor de komende vier jaar zijn daarmee geslagen.
Wat betekent dat precies voor de regio Waterland en voor de toekomst van het landschap, de natuur en het leefklimaat van het gebied?
Om die vraag te beantwoorden organiseert de Stichting Behoud Waterland een forumdiscussie op 13 mei in het Weeshuis in Monnickendam (Weezenland 16). De  avond begint om 20.00 uur, iedereen is welkom en de toegang is gratis.

Toezeggingen
We hebben gemeenteraadsleden van verschillende politieke partijen uit verschillende Waterlandse gemeenten uitgenodigd om in het forum te zitten. Toezeggingen om in het forum zitting te nemen, zijn inmiddels binnen van gemeenteraadslid Marian Segers van D66 in de gemeenteraad van Beemster, fractievoorzitter Simon Verbeek van het CDA in gemeente Waterland, vicefractievoorzitter Helana Aslander van de Stadspartij in Purmerend, VVD-gemeenteraadslid Fred Sanders uit Wormerland, en Greta Blakborn, steunfractielid van GroenLinks in Edam-Volendam.
Met de gemeenteraadsleden bespreken we de uitslag van de raadsverkiezingen en de daarop volgende coalitievorming. We willen nagaan welke gevolgen de nieuwe politieke verhoudingen hebben voor het toekomstige beleid op de groene kwaliteiten van Waterland. Daarbij gaan we ook in op bouwplannen in het landelijk gebied en op het landschapsbeheer.
De aanwezigen in de zaal krijgen ruimschoots de gelegenheid zich in de discussie te mengen.

WaterlandBeraad
De SBW is van plan vier maal per jaar onder de titel WaterlandBeraad een informatie- en/of discussiebijeenkomst te organiseren over zaken die interessant en van belang zijn voor iedereen die om Waterland geeft. Deze avond over het politieke landschap na de gemeenteraadsverkiezingen is de eerste in dit kader.