8 april 2014 – De gemeente Purmerend moet niet instemmen met het plan om een nieuwe woonwijk te bouwen in de weilanden tussen de ringvaart en de Westerweg in Purmerend. Het bouwplan is een ongewenste en onnodige aanslag op het open landschap, vindt de Stichting Behoud Waterland.


Coöperatie Nuttig Landschap is een particuliere projectontwikkelaar. Zij wil een nieuwe woonwijk met 75 woningen bouwen in de weilanden tussen de Purmerringvaart en de Westerweg in de zuidelijke Purmer. Het gaat om een gebied van 12,5 hectare en naast de woningen zijn er ook volkstuinen, een zorgboerderij en een theehuis in de nieuwe woonwijk gepland. De woningdichtheid in de nieuwe wijk zal laag zijn, zo’n 7 woningen per hectare.

Onnodige aanslag
De SBW vindt het geen goed plan. We moeten zuinig zijn op de open ruimte. Dat is belangrijk voor de mensen in de regio, voor de natuur en voor de boeren. De open ruimte wordt helaas steeds schaarser. We moeten iedere onnodige aanslag op het open landschap daarom vermijden.
In deze weilanden zou de nieuwe woonwijk moeten komen. De foto is genomen vanaf de Purmerringdijk, rechts de Westerweg, links achter het Purmerbos. Foto: André KlaverIn deze weilanden zou de nieuwe woonwijk moeten komen. De foto is genomen vanaf de Purmerringdijk, rechts de Westerweg, links achter het Purmerbos. Foto: André KlaverDe bouw van een nieuwe woonwijk hoeft helemaal niet plaats te vinden in het open landschap. In het bestaande bebouwde gebied van Purmerend is genoeg ruimte om 75 woningen te bouwen. Er is geen enkele noodzaak daarvoor open landschap op te offeren.
Een zorgboerderij en theehuis kunnen ook prima gevestigd worden op een bestaand boerenerf. De aanleg van volkstuinen midden in de weilanden is ook niet nodig. Mensen kunnen duurzaam voedsel kopen bij boeren en winkels in de nabije omgeving. Voor de duurzame-energiedoelstelling van het plan is opoffering van de open ruimte ook niet nodig. Huizen in de stad kunnen ook met zonnepanelen belegd worden en groene stroom kun je ook bij een energieleverancier inkopen.

Provinciale Structuurvisie
De ontwikkelaar kan zijn plan kan niet zo realiseren. In het geldende bestemmingsplan heeft het gebied namelijk een agrarische bestemming. Om er te kunnen bouwen moet de gemeente het bestemmingsplan wijzigen en daarvoor is ook toestemming van de provincie nodig. Gelukkig voert de provincie een beleid dat erop gericht is bouwen in het landschap zoveel mogelijk te voorkomen. Het bouwplan is in strijd met de provinciale Structuurvisie.
Het ‘oude’ college van burgemeester en wethouders heeft zich echter achter het nieuwbouwplan geschaard en gezegd dat hij de provincie wil polsen of die mee wil werken aan deze nieuwbouwwijk. Binnenkort gaat het officiële verzoek uit, liet een gemeentewoordvoerder vorige week aan de krant weten.
De SBW heeft gisteren in een brief aan het college van burgemeester en wethouders haar bezwaren tegen het plan toegelicht. Zij verzoekt b&w  niet in te stemmen met het project en daarvoor dus ook geen provinciale toestemming te vragen.

‘Met onze bewoners’
Inmiddels is het nieuwe college van burgemeester en wethouders, dat voortkomt uit de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart, bijna rond. Een nieuwe coalitie is in de maak onder aanvoering van de Stadspartij die bij de verkiezingen een geweldige klapper maakte en steeg van 3 naar 8 zetels in de raad.
We citeren uit de brief die lijsttrekker Mario Hegger van de Stadspartij  tijdens de verkiezingscampagne aan de inwoners van Purmerend schreef: ‘Bij elk nieuw voorstel bekijken wij vooraf wat de Purmerenders hiervan vinden en welke oplossingen er mogelijk zijn. De Stadspartij werkt als lokale partij, samen met onze bewoners, aan een nog beter Purmerend.’
De bewoners van de Westerweg vernamen de bouwplannen uit de krant. Zij hebben zich inmiddels nadrukkelijk tegen het project gekeerd. Alle reden dus voor de nieuwe coalitie in de gemeenteraad om pas op de plaats te maken en eerst met de bewoners het debat over nut en noodzaak van een nieuwe woonwijk in het open landschap te voeren.