28 februari 2014 - De uitbreiding van bedrijventerrein De Dollard in Watergang gaat niet door. De rechter heeft het plan van gemeente Waterland van tafel geveegd. De Stichting Behoud Waterland is blij.


De gemeente Waterland wil bedrijventerrein De Dollard bij Waterlang uitbreiden met 1,5 hectare. Om dat mogelijk te maken besloot de gemeenteraad vorig tot wijziging van het bestemmingsplan dat geldt voor het gebied, en wijzigde de bestemming van 1,5 hectare natuur in de bestemming bedrijventerrein.
Omwonenden en de Stichting Behoud Waterland hadden de raad al duidelijk gemaakt dat zij het hier niet mee eens waren. Volgens hen zijn het nieuwe bedrijventerrein en de aantasting van de natuur daar helemaal niet nodig. Maar omdat de gemeente niet luisterde, stapten zij naar de rechter. Met succes dus.

Ondeugdelijk
De Raad van State deed op 19 februari uitspraak in deze zaak en vernietigde het bestemmingsplan dat de uitbreiding mogelijk maakte.
De Raad van State constateerde, zoals de SBW ook had betoogd, dat het plan in strijd is met het provinciale beleid omdat daarin geen uitbreiding van De Dollard is opgenomen. Bovendien heeft de gemeente ten onrechte niet gekeken of de bedrijven waarvoor het terrein nodig zou zijn, niet op een bestaand bedrijventerrein in de regio, in Purmerend bijvoorbeeld, gevestigd zouden kunnen worden.
Kortom, het gemeentelijke plan deugde van geen kant, het was in strijd met allerlei voorschriften.

Verkiezingen
Stichting Behoud Waterland en de omwonenden van De Dollard zijn blij met de uitspraak van de bestuursrechter. Hoe de gemeente op deze afgang gaat reageren is nog niet duidelijk. Kiezers kunnen de gang van zaken betrekken bij het bepalen  van hun stem op 19 maart bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Meer informatie:
Met een uitspraak van 19 februari 2014 vernietigde de Raad van State het bestemmingsplan dat uitbreiding van De Dollard mogelijk maakte. Hier vindt u het eerder op deze website verschenen artikel ‘SBW in beroep tegen uitbreiding bedrijventerrein Dollard’.