13 januari 2014 – Het druilerige weer weerhield hen niet! Dertig liefhebbers van het Waterlandse landschap namen zaterdagmorgen 11 januari deel aan de SBW-excursie in polder Zeevang.


We verzamelden in bezoekerscentrum De Breek midden in polder Zeevang. Gesterkt door koffie, chocola en eigen gebakken appeltaart gingen we in twee groepen op weg, ieder met een eigen gids: Inga Tessel en Nico Beers.

Laagste punt
Zo leerden we over de geschiedenis van de drooglegging van de polder, die begon in de twaalfde eeuw. We zagen de hoogteverschillen van het land, veroorzaakt door de verschillende tijdstippen van drooglegging, inklinking van het veen en het afgraven van grond om de dijkdoorbraken ten gevolge van de watersnood in 1916 te dichten.
In polder Zeevang ligt overigens het laagste punt van de provincie Noord-Holland: ruim zes meter onder de zeespiegel.

Ganzen
We zagen en hoorden vele grauwe ganzen snaterend overvliegen door de grijze lucht. Zij zijn hier zomers en ’s winters. Hun grote aantal maakt de boeren niet allemaal gelukkig, omdat zij het gras dat bestemd is voor de koeien, opeten of onder poepen.
Onder de wandelaars was er discussie: wel of niet aan populatiebeheer doen en zo ja, hoe dan: afschieten, vangen, eieren prikken? En wat te doen met het lichaam van de ganzen als ze gedood zijn: verkopen en promoten als scharrelvlees? Het is een ingewikkeld onderwerp waarover de meningen verdeeld zijn.

Koeien
Het bezoek aan De Klaverhoeve maakte iedereen enthousiast. De biologisch gehouden blaarkoppen stonden op stal, het grootste deel van het jaar lopen zij buiten in het weiland. Boer Jan Vrolijk houdt de koeien voor het vlees, hij melkt niet, de melk is voor de kalfjes die bij de moeder blijven. Ze hebben zelfs pleegkalfjes.
De familie Vrolijk verdient op drie manier zijn geld: met de verkoop van rundvlees, met het beheer van een deel van zijn land als natuurgebied en met het bieden van dagbesteding voor zorgbehoevenden.
‘Het land hier is erg geschikt om biologisch te boeren’, zei Jan Vrolijk. Volgens veel deelnemers aan de excursie is die uitspraak van toepassing op de hele regio Waterland.