Grote zilverreiger. Foto: Nick Ruiter  Grote zilverreiger. Foto: Nick Ruiter Ik kijk vandaag, 9 oktober, uit mijn raam en zie een witte stip aan de kant van een sloot. Gauw mijn verrekijker pakken. Ik zie een Grote Zilverreiger, op zoek naar visjes en andere kleine dieren.

Deze reiger is spierwit. Veel mensen vinden dat de blauwe reiger zilver van kleur is. Daarom is er nog wel eens verwarring over de naam. Maar deze reiger is hagelwit en ietsjes groter dan onze blauwe reiger.

Sinds 1978 broedt de Zilverreiger in de Oostvaardersplassen. In 2010 waren er 160 broedparen in Nederland. Het is een echte koloniebroeder. In de broedtijd zie ik deze vogels niet zo veel in de regio Waterland. Maar nu komen ze de hele winter bij ons in de ondiepe slootjes vissen. Ze eten ook kleine zoogdiertjes en kikkers. Het is een echte moerasvogel die veel in ondiep water en rietvelden voorkomt, maar ook in onze Hollandse slootjes en plassen.

De afgelopen jaren zie ik in het winterhalfjaar deze reiger steeds vaker. Ik woon in de polder Zeevang. Daar heeft de KNNV uit Hoorn vorig jaar oktober 25 Grote Zilverreigers geteld. Terwijl we langzaam een winterlandschap krijgen, wordt het uitzicht opgevrolijkt door deze prachtige vogels. (Inga Tessel, 9 oktober 2013)