Purmerend

De oostelijke Purmer is onbebouwd en agrarisch. Foto: Nick RuiterDe oostelijke Purmer is onbebouwd en agrarisch. Foto: Nick RuiterHet grondgebied van Purmerend bestaat grotendeels uit twee droogmakerijen: de Purmer en de
Beemster. De kern Purmerend begon in de middeleeuwen als klein vissersdorp dat lag tussen de meren Purmer, Beemster en Wormer. In de tweede helft van de vorige eeuw werd Purmerend
aangewezen tot groeikern. In 2022 fuseerden de gemeenten Beemster en Purmerend. De gemeente heeft op dit moment ruim 92.000 inwoners, van wie er zo’n 11.000 in de Beemster wonen. De gemeente ligt midden in de regio Waterland en heeft veel groen binnen zijn grenzen: veel
landbouwgrond en ook natuur, zoals het Purmerbos en het Beusebos. Droogmakerij De Beemster
heeft de status van werelderfgoed en ook delen van werelderfgoed de Stelling van Amsterdam liggen
binnen de gemeentegrenzen.
De kern Purmerend groeide een paar eeuwen geleden uit tot een marktstad. De wekelijkse veemarkt
in de plaats hield begin deze eeuw op te bestaan. De Koemarkt is inmiddels omgevormd tot een
uitgaansgebied. De gemeente Purmerend vervult een regionale functie voor onderwijs,
voorzieningen en uitgaan.