Purmerend

De oostelijke Purmer is onbebouwd en agrarisch. Foto: Nick RuiterDe oostelijke Purmer is onbebouwd en agrarisch. Foto: Nick RuiterHet grondgebied van de gemeente Purmerend, bijna 25 km², is grotendeels verstedelijkt. De stad ligt midden in de regio Waterland en heeft aan oostkant veel groen: sportvelden, een golfbaan, het Purmerbos en weilanden.

De stad ligt gedeeltelijk in het westelijk deel van de Purmer, een voormalig meer dat in de Gouden Eeuw werd droog gelegd. De oostelijke Purmer is onbebouwd en agrarisch gebied en behoortdeels tot het grondgebied van de gemeente Purmerend.

Purmerend kreeg al in 1434 stadsrechten, later ook marktrechten. Vanaf de zestiende eeuw werd tot aan begin van deze eeuw in de openlucht de bekende veemarkt in de openlucht gehouden, op de Koemarkt in het centrum van de stad.

Groene recreatie is mogelijk in het nog jonge, twintig jaar geleden aangelegde Purmerbos en in de uitgestrekte agrarische gebied van de oostelijke Purmer.

De stad vervult een centrumfunctie voor de regio en is ook een forenzenstad voor Amsterdam. Het aantal inwoners groeide van ongeveer 10.000 in 1960 naar bijna 80.000 inwoners in 2013.