Organisatie van liefhebbers

SBW-voorzitter Rineke Neppelenbroek. Foto: Ruprecht Hermans.SBW-voorzitter Rineke Neppelenbroek. Foto: Ruprecht Hermans.De Stichting Behoud Waterland kan zich nog lang niet opheffen, zegt voorzitter Rineke Neppelenbroek. ‘We moeten als liefhebbers het schitterende Waterlandse landschap blijven verdedigen. Daarom roep ik iedereen op ons werk te steunen.’

In de zomer van 2013 schetst Neppelenbroek de situatie van het werkgebied van de SBW: ‘De regio Waterland maakt deel uit van de metropoolregio Amsterdam. De druk van verdere verstedelijking van Waterland is enorm.’ 
Maar ook de intensivering van de landbouw heeft kwalijke gevolgen voor het waterpeil, de veenweiden en weidevogels. ‘Iedereen weet het, maar toch gaat deze intensivering in rap tempo door. Kavels worden efficiënter ingericht, landschapselementen verdwijnen en graslanden gaan eruit zien als biljartlakens. Koeien worden door de agrariërs steeds meer dag en nacht in de stallen gehouden, ook in de zomermaanden’.

Achterban
Bovendien heeft de rijksoverheid de bescherming van landelijke gebieden losgelaten en zij bezuinigt op uitgaven voor natuur en landschap. Met het oog op al deze ontwikkelingen moet de SBW nog meer in de bres springen voor het Waterlandse landschap. Neppelenbroek: ‘We houden van het landschap en de natuur van Waterland. Die laten we ons niet afnemen.’ 
De SBW zal het beleid van gemeenten en provincie kritisch blijven volgen, maar wil de komende tijd de komende tijd ook veel energie steken in het meer betrekken van de metropoolbewoners bij het gebied en de activiteiten van de Stichting. Neppelenbroek: ‘Het SBW-bestuur gelooft dat alleen met medewerking en ondersteuning van liefhebbers en bewoners van de regio Waterland de schoonheid en openheid van het gebied kan worden behouden. We willen daarom onze achterban vergroten en hen inschakelen bij het opkomen voor Waterland.’

Waterland Beraad
Met dat in het achterhoofd heeft de Stichting in september 2012 een druk bezochte bijeenkomst georganiseerd in Broek in Waterland over het nieuwe provinciale groenbeleid. En op 22 juni 2013 namen zo ’n veertig mensen deel aan een door de SBW georganiseerde excursie in Holysloot en omgeving. De nieuwe website van de SBW is ook een manier om de mensen te informeren en bij ons werk te betrekken.
Het nieuwe bestuur is nog veel meer van plan. Zo wil ze een ‘Waterland Beraad’ opzetten. Dat worden periodieke discussie- en overlegbijeenkomsten met interessante sprekers, waarin informatie wordt uitgewisseld. Liefhebbers, lokale bewoners, politici en andere organisaties zullen daar zoveel mogelijk bij worden betrokken. De eerste bijeenkomst is gepland voor begin 2014.