Ons doel

De Stichting Behoud Waterland is de organisatie van liefhebbers van de regio Waterland.

De SBW beoogt het landschap, de natuur en het leefklimaat van de regio Waterland te beschermen en te versterken.

Onder de regio Waterland verstaan we het grondgebied van de gemeenten Zeevang, Edam-Volendam, Beemster, Wormerland, Oostzaan, Landsmeer, Purmerend, Waterland en het landelijk deel van stadsdeel Amsterdam-Noord.

De SBW concentreert haar werkzaamheden op drie activiteiten:

1.    Het vergroten van de betrokkenheid van de liefhebbers bij Waterland.

2.    Het vertellen over en promoten van de groene waarden van Waterland.

3.    Het kritisch volgen en beïnvloeden van het overheidsbeleid.

De SBW werd in 1973 opgericht als Vereniging Behoud Waterland. In 1997 werd de organisatie een stichting.

In artikel 2.1 van de Statuten van de Stichting Behoud Waterland staat de doelstelling als volgt omschreven: ‘De stichting heeft ten doel het behoud en herstel van de functies van het natuurlijk milieu en het landelijk karakter van Waterland alsmede het bevorderen van een zo gunstig mogelijk leefklimaat.’

De SBW wordt geleid door een bestuur.

Het werk van de SBW wordt financieel mogelijk gemaakt door de giften van donateurs en projectsubsidies van gemeenten en provincie.

De SBW is bezig bij de Belastingdienst de ANBI status aan te vragen. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. De SBW zet zich volledig in voor het behoud van Waterland en voldoet hiermee aan de belangrijkste eis van de Belastingdienst.
De ANBI status heeft een aantal belastingvoordelen. Iedere ANBI is verplicht haar basis gegevens te publiceren op haar website. Meer informatie vindt u in bijgaand dossier.