Wormerland

Vanuit de Poelboerderij is natuurgebied Wormer- en Jisperveld over water te verkennen. Foto: Nick RuiterVanuit de Poelboerderij is natuurgebied Wormer- en Jisperveld over water te verkennen. Foto: Nick RuiterHet grondgebied van de gemeente Wormerland bestaat grotendeels uit veenweidegebied en de droogmakerij de Wijde Wormer. Het zoetwatermeer Wijde Wormer werd begin 17e eeuw drooggelegd. De polder bestaat nu voornamelijk uit weilanden en men vindt er een aantal monumentale stolpboerderijen.

Het Wormer- en Jisperveld is het grootste aaneengesloten veenweidegebied van West-Europa. Het oorspronkelijke veenmoeras werd vanaf het jaar 1000 ontgonnen voor de landbouw. In de 17e en 18e eeuw stonden er tientallen molens die continu draaiden om olie, papier, hout en andere producten te maken. Het was daarmee het eerste industriegebied in Nederland. De fraaie raadshuizen in Jisp en Wormer herinneren aan die bloeiperiode.

Nu is het Wormer- en Jisperveld in de eerste plaats een natuurgebied. Je vindt er moerasplanten, maar ook brakwaterplanten als heemst en lepelblad vanwege het zout in de grond ten gevolge van de vroegere overstromingen van de Zuiderzee.

De gemeente Wormerland heeft een kleine 16.000 inwoners. Wormer is met ruim 12.000 inwoners verreweg het grootste dorp.