Landsmeer

Het Ilperveld. Foto: Rineke NeppelenbroekHet Ilperveld. Foto: Rineke NeppelenbroekWie Landsmeer vanuit het zuiden binnenrijdt treft een smalle weg, geflankeerd door een wegsloot met bruggetjes die naar de woonhuizen leiden. Het oude patroon van één weg met lintbebouwing is duidelijk te herkennen, uit de tijd dat moerassig land woningbouw moeilijk maakte. Ook nu het dorp sterk is uitgebreid, vormt dat lint de hoofdstructuur. Ook in Den Ilp en Purmerland, de andere kernen van de gemeente.

Het grondgebied van de gemeente Landsmeer onder de rook van Amsterdam omvat een deel van recreatiegebied Twiske en het hele natuurgebied Ilperveld. Het Ilperveld is een 1.000 hectare groot veenweidegebied en geniet Europese bescherming. Er wordt hard aan gewerkt om de waterkwaliteit in het veld te verhogen.

Uniek in het Ilperveld zijn de trilvenen. Trilveen is een laagje vegetatie op het water: als je erop loopt veert het klinkt het zompig. Vanuit het bezoekerscentrum van gebiedsbeheerder Landschap Noord-Holland aan de Kanaaldijk is het (tril)veen te bezoeken.

Landsmeer heeft ruim 10.000 inwoners.