20 februari 2024 – De Stichting Behoud Waterland heeft een nieuw bestuurslid. Zijn naam is Karst Bootsma. Het bestuur bestaat nu weer uit zeven bestuursleden. Karst wordt onze nieuwe penningmeester.

Karst BootsmaKarst Bootsma

Karst Bootsma is geboren en opgegroeid in Emmeloord. Hij heeft 11 jaar in Nijmegen gewoond en woont sinds 1989 in Wormer. Hij heeft bij de douane Nijmegen en de belastingdienst Amsterdam gewerkt en is in 2020 met pensioen gegaan. Hij is een groot liefhebber van water en weidsheid en ziet met lede ogen aan dat die bedreigd worden. Hij wil zich met de Stichting Behoud Waterland inzetten voor het behoud van de weidse Noord-Hollandse polder- en veenweidelandschappen.

Wij kwamen met Karst in contact in het kader van de planontwikkeling voor verplaatsing van de tennis- en padelbanen naar de natuurijsbaan in Wormer. Deze ijsbaan maakt deel uit van een prachtig gebied voor weidevogels. Hij is fel tegenstander van dit plan. Zijn visie naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van SBW kunt u hier vinden.