31 januari 2024 - Stichting Behoud Waterland heeft samen met de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland een werkbezoek georganiseerd om een aantal bedreigingen in De Purmer en bij Volendam aan gedeputeerde Esther Rommel te laten zien.

Werkbezoek

De gemeenten Edam-Volendam, Purmerend en Waterland hebben regelmatig een overleg met de provincie over hun bouwplannen. Daarom vonden de Milieufederatie Noord-Holland en SBW het tijd worden een aantal plannen van een andere kant te belichten. De gevolgen voor de weidsheid van het landschap in De Purmer en bij Volendam zijn desastreus terwijl het helemaal niet nodig is in de weilanden te bouwen. De Statenleden waren al eerder daarover geïnformeerd. Het werkbezoek vond plaats op vrijdagochtend 19 januari jl. in Volendam.

Lange Weeren verkeerde locatie

De gedeputeerde werd verwelkomd met koffie en appelgebak door vijf verschillende organisaties. Selene Veerman van Stichting Natuurgebied Lange Weeren legde uit waarom de Lange Weeren de verkeerde locatie is voor woningbouw. Het gebied is hard nodig voor waterberging voor héél Volendam. De waterbergingscapaciteit is al sterk verminderd door de aanleg van de derde ontsluitingsweg, maar door voorziene woningbouw wordt de resterende capaciteit ongeveer gehalveerd. Het verkeer is ook een knelpunt, evenals de verlaging van het grondwaterpeil van de aangrenzende woonwijken doordat grondwater wegsijpelt naar het toekomstige lagergelegen moeras. De kans is op funderingsschade is reëel.

Toegenomen risico wateroverlast door derde ontsluitingsweg bij Volendam. Foto: 11 november 2023, Piet ButterToegenomen risico wateroverlast door derde ontsluitingsweg bij Volendam. Foto: 11 november 2023, Piet Butter

Binnenstedelijke locaties jarenlang tegengewerkt

‘Al met al wordt de Lange Weeren een ontzettend duur en onnodig plan. De kosten voor beheer en onderhoud van het groen en moeras komen uiteindelijk ten laste van de maatschappij’, aldus Veerman. ‘Er kunnen heel veel woningen binnen de bebouwde kom worden gebouwd.’ Veerman vindt dat de gemeente vooral woningen voor senioren moet bouwen om de doorstroom op gang te brengen. ‘Het is jammer dat destijds vakantiewoningen zijn gebouwd bij de haven, die vaak leeg staan. Daar hadden senioren graag een woning willen hebben. Dan zouden ze op loopafstand zijn van de oude kom met het zorgcentrum, winkels, cafés, de kerk en de begraafplaats.’ Volgens Veerman heeft de gemeente de ontwikkeling van dit soort bouwlocaties voor woningbouw al jaren tegengewerkt. ‘Waarschijnlijk omdat de gemeente eerst de Lange Weeren wil ontwikkelen.’

Purmer Zuid-Zuid

Hetzelfde geldt voor de plannen in Purmer Zuid-Zuid. De definitieve visie van de gemeente Purmerend daarvoor ligt weliswaar nog niet op tafel, maar de Stichting Behoud het Purmerbos en IVN Waterland vrezen dat de gemeente in ieder geval de weilanden bij de Verzetslaan wil volbouwen. ‘Onnodig als je naar de cijfers kijkt voor de woningbehoefte en de bouwplannen binnen de gemeente,’ volgens Eveline Hoedemaeker van Stichting Behoud het Purmerbos. ‘Als de gemeente zou willen, kunnen met gemak veel meer èn veel sneller woningen worden gerealiseerd in De Koog en op het Golfterrein. Zet daarvoor je ambtelijke capaciteit in!’

Louis Boersma van IVN Waterland hamerde op het belang van de weilanden als groene buffer. ‘Verder is het de enige plek in de Purmer Zuid-Zuid waar je het polderlandschap kan ervaren.’

Na afronding van de presentaties hebben wij de gedeputeerde de weidsheid en het karakteristieke polderlandschap laten beleven en een inkijkje gegeven in een inbreilocatie bij de haven van Volendam, die al vijftien jaar op een definitieve bestemming wacht. Het is een ramp als het noordoostelijk deel van de Purmer een bedrijventerrein wordt en daar een voetbalstadion komt met allerlei andere faciliteiten. De organisaties waren blij dat de gedeputeerde met zoveel belangstelling luisterde. We hopen een dergelijke bijeenkomst op korte termijn te mogen herhalen voor de statenleden.

De tekst van de presentaties kunt u hier lezen.