7 december 2023 – SBW is naar de Raad van State gegaan om te vragen de inwerkingtreding van het Reparatieplan voor het Werelderfgoed De Beemster te schorsen. Dit omdat de opdracht van de rechter niet goed is uitgevoerd door de gemeente Purmerend. De voorzieningenrechter stelde SBW in het gelijk.

Reparatieplan

De rechter had de gemeente Purmerend opgedragen de bescherming van de kenmerkende waarden van het Werelderfgoed De Beemster te verbeteren in de ruimtelijke plannen. Wij hebben daar al eerder over geschreven op 6 maart en op 30 september 2023. De gemeente betoogde nog eens dat een betere bescherming niet nodig zou zijn. De Gemeenteraad stelde vervolgens op 29 juni 2023 het Reparatieplan vast. Om te voorkomen dat dit plan in werking zou treden is SBW een zogenaamde voorlopige voorzieningsprocedure gestart samen met de stichtingen Nekkerzoom en Beemstergroen. Er is immers een reële kans dat er aanvragen voor omgevingsvergunningen worden ingediend of al zijn ingediend, waar op korte termijn besluiten op moeten worden genomen. Dit kan leiden tot onomkeerbare gevolgen. Verder hebben de stichtingen een beroepschrift ingediend bij de rechter om het Reparatieplan te vernietigen (bodemprocedure) en de gemeente opnieuw op te dragen het Werelderfgoed De Beemster beter te beschermen.

Oordeel voorzieningenrechter

De voorzieningenrechter vond dat zo’n reële kans aanwezig is en oordeelde daarom dat er sprake is van een ‘spoedeisend belang’. De rechter oordeelde verder dat er twijfels bestaan ‘of het reparatieplan in de bodemprocedure stand zal houden’. Daarom en omdat het nog wel een tijdje zal duren voordat de bodemprocedure zal worden behandeld door de rechter, heeft de voorzieningenrechter de inwerkingtreding van het Reparatieplan opgeschort. De uitspraak kunt u hier lezen.

Vertrouwen in bodemprocedure

De stichtingen zijn blij met deze uitspraak. Zij begrijpen niet waarom de gemeente Purmerend zich er zo gemakkelijk vanaf heeft gemaakt (d.w.z. van de opdracht van de rechter). Zij zijn verbijsterd dat de gemeente Purmerend de bescherming van het Werelderfgoed De Beemster niet voldoende serieus neemt. De stichtingen, waaronder SBW, zien de bodemprocedure dan ook met vertrouwen tegemoet.

Wij houden u op de hoogte.