Oostzaan

Recreëren in het Twiske. Foto: Rineke Neppelenbroek.Recreëren in het Twiske. Foto: Rineke Neppelenbroek.Oostzaan is een gemeente met een groen en landelijk karakter en ligt ten oosten van de autoweg A8, die Amsterdam en Zaandam met elkaar verbindt. Oostzaan is een van de oudste dorpen van de Zaanstreek en bestaat naast de dorpskern uit een aantal bebouwde linten, waaronder de Heul en de Haal aan de noordkant. In de gemeente wonen ruim 9.000 mensen.

In Oostzaan liggen twee belangrijke natuurgebieden: het Oostzanerveld en een deel van het Twiske. Samen met het Ilperveld en het Varkensland vormen zij één aaneengesloten Europees beschermd natuurgebied. Het natuurgebied is een groot laagveencomplex dat in de loop der eeuwen is ontwaterd en ontgonnen. Het waterrijke gebied kent vele eilandjes en unieke trilvenen. Het herbergt verschillende bijzondere diersoorten, zoals de Noordse woelmuis en de roerdomp. Daarnaast is het een belangrijk weidevogelgebied voor met name de grutto.

Het Oostzanerveld wordt gebruikt als weidegebied voor melkvee en is grotendeels in eigendom van Staatsbosbeheer. Het Twiske is ook een belangrijk recreatiegebied.