1 oktober 2023 – Eind juni 2023 stelde de gemeente Purmerend het plan vast voor reparatie van het bestemmingsplan voor het Werelderfgoed De Beemster in opdracht van de rechter. Echter, de bescherming van dit Werelderfgoed is daarin niet verbeterd. Daarom voelen de stichtingen zich opnieuw genoodzaakt naar de rechter te stappen.

Aanleiding

Aanleiding voor het Reparatieplan was de uitspraak van de Raad van State op 1 maart 2023. Deze rechter was het met de Stichtingen Nekkerzoom, Beemstergroen en Behoud Waterland eens dat de kenmerkende waarden van het Werelderfgoed onvoldoende waren beschermd in het bestemmingplan voor dit gebied. De rechter gaf daarom aan de gemeenteraad de opdracht dit beter te doen vóór 1 september 2023. Wij schreven daar al eerder over op 6 maart 2023

Verbijsterend

De gemeente heeft naar de bescherming gekeken maar concludeerde dat deze voldoende is. Volgens haar zijn de principes voor de inrichting van Beemstererven, die door de gemeente spelregels worden genoemd, zoveel mogelijk opgenomen in de planregels. De spelregels die niet in de planregels konden worden opgenomen, staan in het beleid volgens de gemeente. Dit is onjuist. De Stichtingen menen dat veel meer spelregels in de planregels moeten worden opgenomen. Verder moeten ook andere kenmerkende waarden, zoals de grote openheid, hooggelegen wegen met laanbeplanting en lintbebouwing, beter in de planregels worden beschermd. Zij hebben dit toegelicht in hun beroepschrift. De gemeente wil echter niet meer in de planregels opnemen om zoveel mogelijk ontwikkelingen in het landelijk gebied toe te kunnen staan.

Nieuwe schuur in de weilanden gelegen aan de Hobrederlaan. Deze lijkt nergens bij te horen. Het erf is (nog) niet afgebakend met sloten en erfbeplanting, er is geen representatieve tuin met een (stolp)woning in het midden. De schuur is niet gelegen aan de kopse kant van kavel maar zijdelings. Foto: Bart CreemerNieuwe schuur in de weilanden gelegen aan de Hobrederlaan. Deze lijkt nergens bij te horen. Het erf is (nog) niet afgebakend met sloten en erfbeplanting, er is geen representatieve tuin met een (stolp)woning in het midden. De schuur is niet gelegen aan de kopse kant van kavel maar zijdelings. Foto: Bart Creemer

Aantasting identiteit Beemster

De gemeente wil de spelregels voor Beemstererven dus flexibel kunnen toepassen. Daar komt bij dat inmiddels meer dan tachtig procent van de erven een andere functie heeft dan agrarisch en anders wordt ingericht. ‘Dat leidt tot verrommeling met alle gevolgen van dien voor de identiteit van De Beemster’, aldus Bart Creemer, een bezorgde bewoner en bestuurslid van de SBW. ‘Juist die eenheid van inrichting van erven moet zorgen voor de samenhang met de Beemster als geheel, voor de beleving van dit unieke cultuurhistorische droogmakerijenlandschap’. Dat was al geconstateerd in 2010 bij het maken van het ruimtelijk kwaliteitskader voor agrarische erven. In de toelichting op het bestemmingsplan van 2012 staat dat er ook zo’n kwaliteitskader moet komen voor niet-agrarische erven. Als siteholder van het Werelderfgoed had de gemeente Purmerend daar al lang voor moeten zorgen vinden de Stichtingen.

Dreiging verlies Werelderfgoedstatus

De gemeente Purmerend moet volgens de SBW de bescherming van de Beemster nu voortvarend gaan oppakken. Net als bij de Waddenzee is het gevaar aanwezig dat Unesco ook dreigt De Beemster haar Werelderfgoedstatus te ontnemen. Aan de Stichtingen zal het niet liggen; zij doen er alles aan de gemeente Purmerend in beweging te krijgen. Wij houden u van de voortgang op de hoogte.

De gronden van het beroep van de stichtingen kunt u hier lezen.