Petitie aan raad van Wormerland

19 mei 2023 – Stoelen moesten worden aangesleept om iedereen een zitplek te geven op de gemeenteraadsvergadering van Wormerland. Burgers waren dinsdagavond 16 mei massaal opgekomen om de raadsleden duidelijk te maken dat zij geen bebouwing van het terrein van de natuurijsbaan wilden.

Het college van burgemeester en wethouders wil voor de drie tennisverenigingen in Wormer vernieuwde tennisbanen en nieuwe padelbanen aanleggen op het terrein van de natuurijsbaan in het dorp. Op de drie locaties die na het vertrek van de tennisverenigingen vrijkomen, wil de gemeente woningen bouwen.

Het probleem van het collegeplan is dat de natuurijsbaan in beschermd landschap ligt. Het heeft zelfs de status van Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) vanwege zijn belang voor de weidevogels en zijn openheid. Omwonenden en liefhebbers van weidevogels en open landschap komen op voor het landschap en de natuur daar. 

Kan het niet anders dan het college voorstelt?

Massale belangstellingMassale belangstelling

Alternatief plan

Ja, het kan anders. 

Onder aanvoering van GroenLinks Wormerland is een alternatief plan ontwikkeld. Daarin worden de vernieuwde tennisbanen en nieuwe padelbanen geconcentreerd op de plek waar nu tennisvereniging De Spatter is gevestigd. Als de twee andere verenigingen (Eendragt en Poelstars) daarheen verhuizen, kunnen op de door hen achtergelaten locaties woningen gebouwd worden. Tegelijkertijd hoeft de natuurijsbaan dan niet te verhuizen en hoeven de weidevogels aldaar niet te wijken voor verstening, drukte, padel-lawaai en avondlijke lichtvervuiling.

In het gemeentelijkje plan kunnen op de drie vrijgekomen locaties 165 woningen gebouwd worden, in het alternatieve plan is er op de twee vrijkomende locaties plek voor enkele tientallen woningen minder. Maar dat is geen probleem als we bedenken dat er in de gemeente Wormerland op andere plekken al ruimte is voor de bouw van ruim 1.500 woningen tot 2040, terwijl de gemeentelijke behoefte aan woningen voor die periode maar 840 woningen is.

Groot belang

Vorige maand hebben inwoners van Wormer een petitie opgesteld voor de gemeenteraad. Daarin vragen zij de raadsleden ‘te besluiten om af te zien van deze plannen en de aangedragen nieuwe alternatieve plannen nader uit te werken’.  De petitie werd massaal ondertekend. Op de raadsvergadering van 16 mei bood Willem Lijnzaat namens de ondertekenaars 1.303 handtekeningen aan de burgemeester aan.

‘Ik wil ze hierbij gaarne aan u overhandigen’, zei hij, ‘met het verzoek om een groot belang te hechten aan de uitgesproken wens van deze grote groep mondige en zeer betrokken inwoners van heel Wormerland.’

Willem Lijnzaat overhandigt de handtekeningen aan de burgemeester.   Foto’s: Klaas BreunissenWillem Lijnzaat overhandigt de handtekeningen aan de burgemeester. Foto’s: Klaas Breunissen

Lichtzinnig

‘De gemeenteraad kan toch niet lichtzinnig daaraan voorbij gaan en de wensen van een groot gedeelte van haar inwoners negeren’, aldus Lijnzaat.

Maar de gemeenteraad ging in meerderheid wél voorbij aan de wens van een groot gedeelte van haar inwoners. Zij stemde in met het toekennen van 100.000 euro voor verdere onderzoeken en uitwerkingen van het plan om het ijsbaanterrein te bebouwen. Een voorstel van GroenLinks om zowel het collegeplan als het alternatieve plan te onderzoeken en te vergelijken, werd door de raadsmeerderheid verworpen.

Wordt vervolgd.