6 april 2003 – De Raad van State is het eens met de bezwaren van de provincie Noord-Holland tegen de bouw van een Van der Valk-hotel in het Beusebos in Purmerend, zo blijkt uit haar uitspraak gisteren. Dat is goed nieuws want daarmee is het Beusebos (voorlopig) gered. 

In september 2021 stelde een meerderheid van de Purmerendse gemeenteraad een bestemmingsplan vast dat de bouw van een Van der Valk-hotel in het Beusebos mogelijk maakt. De provincie Noord-Holland echter was het niet met die hotelbouw eens en keurde het bestemmingsplan af middels een zogenaamde ‘reactieve aanwijzing’. De gemeente legde zich daar niet bij neer en stapte naar de bestuursrechter, de Raad van State. Ook de stichtingen Behoud Waterland en Vrienden van het Beusebos mengden zich, als voorstanders van het behoud van het bos, in de juridische procedure.

Landelijk gebied

De provincie voerde drie argumenten aan om níet in te stemmen met het bestemmingsplan: 1) De gemeente heeft geen rekening gehouden met de eisen die de provincie stelt aan bouwen in het landelijk gebied. 2) De gemeente heeft de hotelbouw niet afgestemd met omringende gemeenten. 3) De gemeente heeft onvoldoende onderzocht wat de gevolgen van de hotelbouw zijn voor de nabij gelegen werelderfgoederen de Beemster en Stelling van Amsterdam.

In zijn uitspraak van 5 april jl gaat de Raad van State alleen in op het eerste argument. De Raad veegde het gemeentelijk argument dat het Beusebos in stedelijk gebied ligt, van tafel. Het Beusebos ligt in landelijk gebied, constateerde de Raad van State, zoals de provincie en de twee stichtingen ook al hadden betoogd. De gemeente heeft geen rekening gehouden met de voorwaarden waaronder in het landelijk gebied gebouwd kan worden en het bestemmingsplan is volgens de Raad van State daarom dan ook in strijd met de provinciale omgevingsverordening.

Verheugd en teleurgesteld

De groene stichtingen zijn verheugd over de uitspraak. Bart Creemer van de Vrienden van het Beusebos acht de kans niet groot dat Van der Valk met een nieuw hotelontwerp zal komen, waarbij het gebouw veel lager moet worden. 

SBW-voorzitter Rineke Neppelenbroek is blij met de erkenning van de bestuursrechter dat het gaat om landelijk gebied. ‘Daar zal de gemeente rekening mee moeten houden, als zij doorgaat met haar hotelplan in het Beusebos.’

Verantwoordelijk wethouder Mario Hegger (Stadspartij/BPP) is teleurgesteld. Hij blijft volhouden dat het stedelijk gebied is en geen landelijk gebied is.

‘Gemeente, stel het Beusebos open voor het publiek!’  Foto: Klaas Breunissen‘Gemeente, stel het Beusebos open voor het publiek!’ Foto: Klaas Breunissen

Wat nu?

Wethouder Hegger laat weten dat hij met Van der Valk ‘de consequenties van deze uitspraak en eventuele nieuwe mogelijkheden in kaart gaat brengen’.

De SBW is van mening dat de gemeente Purmerend moet afzien van haar bouwplannen in het Beusebos en het bos zo snel mogelijk als natuur- en recreatiegebied moet openstellen voor publiek. Het Beusebos is inmiddels uitgegroeid tot een uniek en hoogwaardig leefgebied voor dieren en planten, waarin maar liefst vijfhonderd monumentale bomen staan. Laat de mensen daarvan genieten!

En als de gemeente een nieuw hotel wil, dan is de binnenstad daarvoor de aangewezen plek. Overigens heeft onderzoek uitgewezen dat er meer dan voldoende bedden in ketenhotels zijn in de regio.