11 februari 2023 - Op vrijdagmorgen 10 februari gaf GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout een klimaatcollege in de stampvolle kerk van Broek in Waterland. De SBW was erbij en deelde een informatieve flyer uit, waarin zij onder meer haar klimaat-standpunt toelichtte.

De passage over het klimaat luidde:

‘De SBW is voor verduurzaming van onze energievoorziening. Omdat wij niet willen dat mensen last krijgen van hittestress, dat planten en dieren uitsterven, dat wateroverlast en droogte tot onoplosbare problemen leiden.

De SBW is voor een actief beleid van energiebesparing. De SBW is voor verhoging van het waterpeil om oxidatie van het veen tegen te gaan. De SBW is voor de plaatsing van zonnepanelen op daken van huizen en bedrijfsgebouwen, op geluidsschermen en op muren. De SBW is geen voorstander van de plaatsing van windmolens in het open landschap. De openheid en ruimtelijkheid zijn belangrijke kwaliteiten van de regio Waterland die we willen behouden. Daarom heeft het gebied ook terecht de status van Bijzonder Provinciaal Landschap.’