Leendert van Pelt overleden

2 november 2022 – Oud-voorzitter van de Vereniging tot Behoud van Waterland (VBW) Leendert van Pelt is op 25 oktober op 87-jarige leeftijd overleden. Gisteren is hij in zijn woonplaats Purmerend begraven. Van Pelt heeft veel betekend voor de regio.

De geboren Zuidhollander verpandde al vroeg zijn hart aan Waterland. Kort na de oprichting van de VBW in 1973 werd Leendert actief voor de vereniging en bleef dat tot aan zijn dood toe. De laatste jaren als adviseur van het bestuur van de Stichting Behoud Waterland, die in de jaren negentig de rechtsopvolger van de Vereniging werd. Zijn halve leven streed hij voor de schoonheid en de leefbaarheid van de regio Waterland en tegen onnodige verstedelijking van het landelijk gebied en tegen geldzucht.

Founding father

Begin jaren zeventig van de vorige eeuw ontstond er in de streek grote onrust onder de bevolking over de overheidsplannen om van Purmerend een satellietstad van Amsterdam te maken en de hele Purmer vol te bouwen met huizen. Ook had het rijk het plan om een autosnelweg aan te leggen tussen Purmerend en Amsterdam, dwars door de natuurgebieden Varkensland en Ilperveld.

De Waterlanders kwamen massaal in verzet tegen die plannen. Leendert en zijn kompaan Willem van Rooijen sloten zich daar snel bij aan. Je kunt hen daarom beschouwen als behorend tot de founding fathers, de oprichters, en vormgevers van de VBW.

Leendert van PeltLeendert van Pelt

Groter kader

De activiteiten van de VBW in die jaren zeventig, waarbij Leendert een van de voormannen was, hebben geleid tot belangrijk succes. Die autosnelweg kwam er niet en de twee natuurgebieden zijn behouden en genieten nu zelfs de zware beschermingsstatus van Natura2000-gebied. En de Purmer is niet helemaal vol gebouwd, alleen het westelijke deel. Beter een half ei dan een lege dop.

Leenderts betrokkenheid was niet beperkt tot Purmerend of tot Waterland. Zijn betrokkenheid was gekaderd in het grotere inzicht dat we beter voor onze leefomgeving moeten zorgen. Toen en nu. Geen wonder dat hij in die begintijd actief lid was van de Politieke Partij Radikalen, de PPR.

Onderscheiden

Vijftig jaar lang actief voor het mooie Waterland. En ondertussen ook trouwen, kinderen krijgen, tennissen, werken voor de Foreign Student Service in Amsterdam, vakanties genieten in Griekenland en andere landen. Hij was een drukke baas die alles in de gaten hield, met zijn schrandere verstand en prachtige donkere ogen.

Terecht kreeg hij voor zijn verdiensten in 2009 twee onderscheidingen. De provincie Noord-Holland verleende hem de bronzen penning en ook kreeg hij de Witte Roos prijs, een cultuurprijs in de gemeente Waterland.

Inspiratiebron

De laatste jaren ging het minder goed met zijn gezondheid, de gevolgen van een herseninfarct. Dat was frustrerend voor een man die zo graag wilde vertellen hoe het wél moest.

Maar we plukken nog iedere dag de vruchten van Leenderts jarenlange inzet. Het bestuur van de SBW blijft zich inzetten voor de schoonheid en de leefbaarheid van het gebied. En Leendert blijft daarbij een belangrijke inspiratiebron.