‘Behoud Marker uitstraling’

15 oktober 2022 - Stichting Behoud Waterland, Stichting Mooi Marken en Hou Marken Mooi willen de open entree van het eiland Marken en het weidevogelgebied daar in stand houden. Zij keren zich tegen het plan langs de toegangsweg zes onder-een-kap-woningen te bouwen.

De weg tussen de dijk die het vaste land verbindt met het (voormalige) eiland Marken, en het dorp heet de Kruisbaakweg. Aan de westkant van deze weg staat in de weilanden een oude verloederde schapenschuur.

Er ligt nu een plan die schuur af te breken en daarvoor in de plaats zes onder-een-kap-woningen te bouwen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland waaronder Marken valt, wil daarmee instemmen ondanks strijdigheid met het bestaande bestemmingsplan. De gemeenteraad heeft inmiddels besloten de zogenaamde Verklaring van geen bedenkingen af te geven. Deze Verklaring wordt definitief als geen bezwaar tegen het plan wordt gemaakt.

Weidevogels

De drie organisaties vinden het bouwplan om twee redenen ongewenst: het is slecht voor de weidevogels en tast het beschermde dorpsgezicht aan.

Het plangebied ligt midden in weidevogelleefgebied, behalve de grond waarop de schuur staat en de nieuwe woningen gebouwd worden. Maar alle gronden die zijn bedoeld voor tuinen, twaalf parkeerplaatsen en watergangen maken wél deel uit van het weidevogelleefgebied.

Het laat zich raden dat de bouw van deze nieuwbouw niet goed is voor de weidevogels. De permanente aanwezigheid van zes woningen en zes gezinnen leidt tot toename van verkeer, lawaai en lichtvervuiling, allemaal zaken die de weidevogels verstoren.

Het nieuwbouwplan heeft volstrekt geen Marker uitstralingHet nieuwbouwplan heeft volstrekt geen Marker uitstraling

Dorpsgezicht

De voorziene nieuwbouw heeft geen Marker uitstraling. Zij past in een stedelijke omgeving, maar niet plompverloren in een weiland. De bestaande schuur maakt deel uit van het agrarische landschap. De voorziene zes-onder-een-kapwoningen doen dat zeker niet. Het rijtje huizen met glazen puien en komst van twaalf parkeerplaatsen verandert het karakter helemaal.

Bij de entree van zo’n uniek eiland en dorp wil je geen rijtje onder-een-kappers zien. Die entree moet de openheid en ruimtelijkheid, het agrarisch karakter van het eiland en de ligging van de oude kern juist benadrukken. ‘De voorziene rij woningen verstoort het beschermde dorpsgezicht’, aldus de briefschrijvers. ‘Door erfafscheidingen, schuurtjes en dergelijke en beplanting met bomen wordt de verstoring nog groter.’

Afbreken

De nieuwe woningbouw is ook helemaal niet nodig om te voorzien in de Waterlandse woningbehoefte. De drie organisaties verzoeken de gemeente dan ook op geen omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwplan.

En die vervallen schapenschuur? Die kan het beste afgebroken worden, zonder dat er iets anders voor in de plaats gebouwd wordt. Dat kan betaald worden uit het fonds, waarin compensatiegeld gestort wordt door projecten die ecologische en cultuurhistorische waarden schaden. Sloop van de schuur betekent herstel van de open ruimte op die plek, vergroting van het weidevogelleefgebied en een nog mooiere entree van Marken.