5 juni 2022 - De gemeente Purmerend is een visie aan het opstellen voor de ruimtelijke inrichting van de Nekkerzoom in de Beemster. Bewonersorganisatie Stichting Nekkerzoom heeft de gemeente een brief gestuurd met suggesties daarvoor.

De Nekkerzoom ligt in de zuidoosthoek van de Beemster en is onderdeel van werelderfgoed De Beemster. De laatste tijd duiken allerlei nieuwe bouwplannen in dat gebied op. De gemeenteraad vindt dat daar niet hap snap over beslist moet worden en heeft in haar vergadering van 23 april het college van burgemeester en wethouders opgedragen ‘een gedragen visie voor de inrichting van de Nekkerzoom’ te maken, voordat zij weer besluiten neemt over nieuwe ruimtelijke plannen.

Kleinschalig

Stichting Nekkerzoom, ondersteund door de stichtingen BeemsterGroen en Behoud Waterland, hebben naar aanleiding daarvan op 3 juni een brief gestuurd naar de gemeenteraadsfracties en de verantwoordelijk wethouder.

Daarin schrijven zij onder meer dat het gebied ongeschikt is voor grootschalige niet-agrarische ontwikkelingen. Die passen niet bij de kleinschalige verkavelingsstructuur en bovendien is het wegennet is niet berekend op al het vrachtverkeer.

Ook zijn er plannen voor de bouw van kleine woonwijkjes achter het lint en in de open stukken tussen woningen langs de wegen. De organisaties benadrukken het belang van het historische bebouwingspatroon (haaks op het lint) en van doorzichten op de groene kamers achter de linten.

Er is een plan om hier drie recreatiewoningen en één bedrijfswoning te bouwen niet haaks op Noorderpad 6, maar op de Vredenburghweg.  Foto: Klaas BreunissenEr is een plan om hier drie recreatiewoningen en één bedrijfswoning te bouwen niet haaks op Noorderpad 6, maar op de Vredenburghweg. Foto: Klaas Breunissen

Heerlijkheden

Stichting Nekkerzoom en haar partners beschrijven tien uitgangspunten, die de gemeente wat hen betreft moet hanteren bij de opstelling van de visie. Zij vinden dat bedrijven die uit hun jasje groeien, moeten verhuizen naar een bedrijventerrein. En woningbouw achter het lint moet niet worden toegestaan.

De organisaties doen ook suggesties voor passende ontwikkelingen in het gebied. Wat hen betreft kunnen aan de Volgerweg één of twee nieuwe heerlijkheden worden gebouwd op locaties waar vroeger buitens hebben gestaan. De biologische tuinen van die nieuwe heerlijkheden zouden toegankelijk moeten zijn voor bezoekers en de (heerlijke) producten kunnen gebruikt worden in restaurants in de omgeving.