25 mei 2022 – Het provinciebestuur gaat hardnekkig door met de aantasting van de Stelling van Amsterdam bij Edam. Dat bleek tijdens de Statenvergadering van 23 mei. De Stichting Behoud Waterland vindt dat schandalig.

Het weiland van 9 hectare ten westen van het bedrijventerrein Oosthuizerweg in Edam behoort tot werelderfgoed Stelling van Amsterdam. Het weiland ligt namelijk direct naast de hoofdverdedigingslinie in het inundatiegebied van de Stelling. Een aantal jaren geleden wilde de gemeente Edam-Volendam daar een bedrijventerrein aanleggen, maar de Raad van State stak daar in 2016 een stokje voor, onder andere omdat het weiland binnen de Stellingzone ligt.

Verzoek tot ontgrenzing

Maar de provincie Noord-Holland doet al jaren hardnekkige pogingen dit weiland uit de Stellingzone te halen, zodat er wel gebouwd mag worden.

Op een kaart in landelijke regelgeving (in het zogenaamde Barro) staat het heel duidelijk: het betreffende weiland ligt binnen de Stelling van Amsterdam. De provincie weigert echter al jaren dat in haar eigen regelgeving over te nemen, hoewel zij daartoe verplicht is. In de Provinciale Omgevingsverordening (voorheen Ruimtelijke Verordening) ligt het weiland buiten de Stelling getekend.

In 2019 heeft de provincie bij het Rijk en de Unesco (die het werelderfgoed onder haar hoede heeft) het verzoek gedaan om de begrenzing van de Stelling aan te passen en het weiland te ‘ontgrenzen’. De provincie beweerde daarbij ten onrechte, dat het weiland nooit tot de Stelling behoord had. Inmiddels hebben Unesco en het Rijk zich door de onjuiste gegevens van de provincie laten overtuigen en in 2021 besloten het weiland uit de Stelling te halen.

Bedrijventerrein dreigt

De SBW vindt het werelderfgoedondermijnende beleid van de provincie schokkend, we schreven hier al eerder over. De provincie is bezig het werelderfgoed aan te tasten om er een bedrijventerrein mogelijk te maken.

In antwoord op schriftelijke vragen van de gemeenteraadsfractie van GroenLinks begin dit jaar antwoordde het college van b&w van Edam-Volendam dat het college het ontgrenzingsproces nauwgezet volgt en weer in de starblokken staat. ‘Door deze nieuwe informatie wordt inmiddels weer nagedacht over de toekomst van dit gebied.’ En op de vraag of het college de gemeenteraad kan verzekeren, dat een nieuw plan voor de aanleg van een bedrijventerrein daar niet zal opduiken, luidde het antwoord kort en krachtig: ‘Nee, integendeel.’

Wat drijft de provincie? Het blijft onduidelijk. In de Statenvergadering van 23 mei zei verantwoordelijk gedeputeerde Zita Pels (GroenLinks) ter verklaring, dat ‘voor 2012 de gemeente en provincie hebben besloten daar ontwikkeling mogelijk te maken.’

Dit weiland is ‘minimaal’ volgens de gedeputeerde.   Foto: Klaas BreunissenDit weiland is ‘minimaal’ volgens de gedeputeerde. Foto: Klaas Breunissen

‘Ik wist het niet’

SP-Statenlid Remine Alberts heeft over de kwestie schriftelijke vragen gesteld en kaartte de kwestie aan tijdens de afgelopen Statenvergadering, waarin een wijziging van de Provinciale Omgevingsverordening (POV) op de agenda stond. Zij kreeg daarbij steun van D66, de andere fracties zwegen.

Maar de gedeputeerde hield in de Statenvergadering hardnekkig voet bij stuk. Zij zei dat de provincie nu eerst de POV gaat aanpassen aan het Barro, maar als binnenkort in het herziene Barro het weiland uit de Stellingzone gehaald is, de provincie de POV ook weer zal aanpassen zodat er een ontgrensd weiland overblijft.

Maar het weiland hoort toch bij de Stellingzone, betoogde Alberts. Pels: ‘Dat wisten we niet toen we in 2019 de aanvraag tot ontgrenzing indienden.’ Een leugenachtig antwoord, alsof de verantwoordelijke provinciaal bestuurder niet zou weten wat er in het Barro staat en de uitspraak van de Raad van State uit 2016 niet zou kennen.

Minimaal

De SBW vindt dat de provincie de Unesco en het Rijk moet verzoeken de herbegrenzing ongedaan te maken. Maar dat gaat niet gebeuren. Waarom niet? Daarvoor geeft gedeputeerde Pels twee lezingen.

In een brief van 2 maart jl schrijft zij dat de provincie het niet wil. Want een dergelijk verzoek ‘staat niet in verhouding tot de langdurige en bureaucratische procedure die dit vergt. Wat ons betreft is dit dan ook geen optie.’

In de Statenvergadering van 23 mei gaf zij echter de schuld aan het rijk. Pels: ‘We hebben daarover wel een gesprek gehad met de gemeente en het Rijk, maar het Rijk staat daar niet voor open. Daar hebben wij ook wel begrip voor, omdat het echt om een minimale wijziging op een heel erg groot dossier gaat en het is niet gebruikelijk om dat dan aan Unesco voor te leggen.’

Kernkwaliteiten

De gedeputeerde zei dat de provincie bezig is de kernkwaliteiten van het weiland in beeld te brengen en daarover na de zomer met Provinciale Staten te willen spreken. Want, zei ze, ze wil de bescherming van het weiland goed op orde hebben, als het - op haar verzoek - uit de Stelling is gehaald. Wie het snapt mag het zeggen.

De SBW blijft de zaak volgen.