21 maart 2022 – De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bedreigt de natuur en rust in het Twiske. Het wordt spannend welke bestuurscoalities er gevormd worden in Landsmeer en Oostzaan.

Vlak voor de verkiezingen van 16 maart stemde een meerderheid van de gemeenteraad van Landsmeer tegen het houden van een massaal muziekfestival (‘Welcome to the Future’) deze zomer in het Twiske. Met acht tegen zes stemmen steunde de raad een motie van GroenLinks hierover, waarin de waarde van het Twiske als natuurgebied en het voorkomen van lawaaioverlast belangrijke overwegingen zijn.

Landsmeer

Door de raadsverkiezingen van 16 maart zijn de verhoudingen in de raad van Landsmeer behoorlijk opgeschud. Partijen zijn gegroeid, gekrompen of hetzelfde gebleven. Lijst Hop is uit de raad verdwenen en Positief Landsmeer doet zijn herintrede.

In de oude raad waren twee partijen vóór het muziekfestival: Lokaal Landsmeer en VVD. Lokaal Landsmeer heeft er bij de verkiezingen een zetel bij gewonnen en is nu met vier zetels de grootste partij in de raad, de VVD verloor een zetel en heeft er nog twee. Nieuwkomer Positief Landsmeer (twee zetels) is tegen grootschalige muziekfestivals in het Twiske.

Dat betekent dat de raadsmeerderheid tegen muziekfestivals in het Twiske is behouden. De tijd zal uitwijzen of dat ook tot uitdrukking komt in het nieuwe coalitieakkoord dat zal worden opgesteld.

 Poster van het door de gemeenteraad van Landsmeer ongewenste muziekfestival in het Twiske Poster van het door de gemeenteraad van Landsmeer ongewenste muziekfestival in het Twiske

Oostzaan

In Oostzaan is dat anders. Daar heeft zich een kleine, maar dramatische verschuiving in de politieke krachtsverhoudingen voltrokken. GroenLinks heeft een zetel verloren en de PvdA heeft er een gewonnen. Dat kan gevolgen hebben voor de toekomst van het Twiske.

GroenLinks heeft zich altijd gekeerd tegen festivals (‘Lentekabinet’) en overnachtingsmogelijkheden, de PvdA spreekt van een passende dagrecreatieve activiteit. De oude bestuurscoalitie van VVD (was en blijft vijf zetels) en GroenLinks (heeft er nu drie, was vier) heeft zijn meerderheid verloren in de gemeenteraad van in totaal vijftien zetels en er is nu een coalitie van VVD en PvdA mogelijk. De raadsmeerderheid tegen festivalisering van het natuurgebied (GL, D66, CDA) is van een meerderheid in een minderheid veranderd (van zeven naar zes).