3 december 2021 – De Stichting Behoud Waterland en de Vrienden van het Beusebos willen betrokken worden bij de juridische procedure rond het Beusebos. Dat hebben zij in een brief aan de Raad van State geschreven.

De provincie Noord-Holland heeft het Purmerendse bestemmingsplan dat de bouw van een Van der Valk-hotel in het Beusebos mogelijk maakt, onderuit gehaald middels een reactieve aanwijzing. De gemeente Purmerend heeft aangekondigd tegen die provinciale aanwijzing in beroep te gaan bij de Raad van State.

Het Beusebos                foto: Klaas BreunissenHet Beusebos foto: Klaas Breunissen

Derde-belanghebbende

Op dit moment kunnen burgers en organisaties (nog) niet in beroep gaan bij de Raad van State tegen het omstreden bestemmingsplan voor het Beusebos. Eerst moet de uitspraak van de bestuursrechter over het (verwachte) beroep van de gemeente tegen het provinciale aanwijzingsbesluit worden afgewacht.

De SBW en de Vrienden willen bij die procedure over het aanwijzingsbesluit betrokken worden. Zij willen ook kunnen reageren op het beroep van de gemeente en de reactie vanuit de provincie daarop en indien nodig de argumentatie nader aanvullen. Daarom hebben zij in een brief van 3 december de Raad van State verzocht ‘beide Stichtingen als derde-belanghebbende te laten deelnemen aan de eventuele beroepsprocedure tegen het Aanwijzingsbesluit’.

Wormerland

De SBW en Vrienden wijzen er in hun brief op dat er naast henzelf nog veel meer belanghebbenden zijn, die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan. Zij noemen expliciet de gemeente Wormerland, raadsfracties van de gemeente Wormerland en 58 inwoners van Wormerland.

‘Allen zijn bezorgd over de gevolgen van de voorziene nieuwbouw op het omliggende landschap en/of vinden dat er sprake is geweest van een onzorgvuldige besluitvorming.’

Beide Stichtingen verzoeken de Raad van State dan ook die andere belanghebbenden in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan het geding over het aanwijzingsbesluit.