4 november 2021 - De provincie schrapt het bouwplan voor een hotel in het Beusebos. Maar de huidige wethouder en zijn college van Purmerend gaan tegen die provinciale beslissing in beroep. Hopelijk brengen de verkiezingen van 24 november verandering in de halsstarrige opstelling van het gemeentebestuur.

Op 23 september 2021 stelde de gemeenteraad van Purmerend het bestemmingsplan vast, dat de bouw van een Van der Valk-hotel in het Beusebos mogelijk maakt. Dit ondanks de massale bezwaren van natuurliefhebbers, omwonenden en andere verstandige mensen tegen deze hotelbouw. Ook de provincie had de gemeente een waarschuwende brief gestuurd, maar daar trok de meerderheid van de gemeenteraad zich niets van aan.

Aanwijzing

De provincie heeft nu zijn tanden laten zien en de gemeente een reactieve aanwijzing gegeven. Dat betekent dat dat deel van het bestemmingsplan dat de hotelbouw mogelijk maakte, buiten werking is gesteld.

De provincie geeft drie redenen voor haar ingrijpen. Ten eerste heeft de gemeente de hotelbouw niet afgestemd met de gemeenten in de omgeving. Ten tweede beschouwt de gemeente het Beusebos ten onterechte niet als landelijk gebied en heeft zij niet voldaan aan de ruimtelijke kwaliteitseisen die gelden voor verstedelijking in het landelijk gebied. Tenslotte heeft de gemeente nagelaten de effecten van de hotelbouw op de nabij gelegen werelderfgoederen de Beemster en Stelling van Amsterdam te onderzoeken.

Volgens de provincie heeft de hoogte van het hotel een negatieve impact op de beleving van het kwetsbare nabijgelegen open landschapVolgens de provincie heeft de hoogte van het hotel een negatieve impact op de beleving van het kwetsbare nabijgelegen open landschap

Raad van State

Verantwoordelijk wethouder Mario Hegger (Stadspartij) heeft echter inmiddels laten weten tegen het provinciale besluit in beroep te gaan bij de bestuursrechter, de Raad van State.

De Stichting Behoud Waterland (SBW) zal, ondanks de provinciale beslissing, ook binnenkort naar de Raad van State stappen tegen het bestemmingsplan. Voor de zekerheid, want het is immers niet te voorspellen hoe de bestuursrechter zal beslissen over het beroep van de gemeente, een ook nog vanwege andere argumenten.

Verkiezingen

De verkiezingen van 24 november voor een nieuwe raad van fusiegemeente Purmerend-Beemster biedt nieuwe kansen. De vorming van een nieuw gemeentebestuur is een goed moment om slechte plannen uit het verleden definitief te schrappen en mooie, groene projecten te starten. De SBW roept het nieuwe gemeentebestuur alvast op de plannen voor de bouw van een hotel in het Beusebos te schrappen.

Als geheugensteun voor de Purmerenders die op 24 november gaan stemmen, geven we hierbij nog een keer hoe de partijen in de gemeenteraad hebben gestemd bij de vaststelling van het bestemmingsplan voor het hotel. Voor stemden: Stadspartij, CDA, VVD, Ouderenpartij AOV, PvdA, Hart van Purmerend en 1 lid van Leefbaar Purmerend. Tegen stemden: D66, GroenLinks, 2 leden van Leefbaar Purmerend, PVV en Gemeentebelangen.