18 oktober 2021 - Zes bewoners- en natuurorganisaties roepen de kandidaat-gemeenteraadsleden van Purmerend op om zuinig om te gaan met het landelijk gebied. Laat de natuur, het landschap en de cultuurhistorie niet verdwijnen onder stenen en beton, schrijven de zes in hun oproep aan de kandidaten die meedoen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Vanwege de fusie van de gemeenten Beemster en Purmerend zijn er op woensdag 24 november verkiezingen voor de raad van de nieuwe gemeente die op 1 januari 2022 van start gaat.

Zes bewoners- en natuurorganisaties vinden dat het beleid van de nieuwe gemeente groener moet worden dan dat van de huidige twee gemeenten. Onder het motto ‘Groen Signaal’ hebben de volgende organisaties zich verenigd: Vrienden van het Beusebos, IVN Waterland, Bewonersgroep Westerweg, Stichting Beemster Groen, Stichting Nekkerzoom en Stichting Behoud Waterland.

Nieuwe woningen

Een nieuwe gemeenteraad en een nieuwe coalitie biedt een uitgelezen mogelijkheid om het gemeentebeleid een groene impuls te geven. De zes organisaties dringen aan op het schrappen van drie omstreden bouwplannen van de oude gemeenten in het landelijk gebied: de bouw van een hotel in het Beusebos, de realisering van grote dorpsuitbreidingen in Zuidoostbeemster en de bouw van 1500 woningen in Purmer Zuid Zuid.

Dat betekent niet dat deze woningen er niet moeten komen. Ook de zes organisaties vinden dat er snel nieuwe woningen moeten worden gebouwd, maar er kunnen voldoende woningen binnen de bebouwde kommen van Purmerend en Beemster worden gerealiseerd om volledig aan de woningbehoefte van beide gemeenten te kunnen voldoen. Ook is daar een plek voor een hotel te vinden, als dat er moet komen. 

Het is niet nodig om in het landelijk gebied te bouwen    Foto: Klaas BreunissenHet is niet nodig om in het landelijk gebied te bouwen Foto: Klaas Breunissen

Onmisbaar groen

De organisaties vinden dat de gemeente zuinig moet zijn op het landelijk gebied en het groen. Die zijn onmisbaar voor het welzijn van de bewoners en de verdere verduurzaming van de landbouw. Zij hopen dat de mannen en vrouwen die de inwoners van Purmerend en Beemster op 24 november gaan kiezen, het niet bij mooie woorden laten. Zij verwachten groene daden van ze.

Zij vragen de kandidaat-raadsleden vóór de verkiezingen hun standpunten hierover duidelijk te maken.