8 oktober 2021 – Het woningbouwplan Purmer Zuid Zuid betekent het einde van een prachtig natuurgebied. Liefhebbers zijn een petitie voor behoud van het Purmerbos begonnen. Het IVN en de SBW steunen de actie.

De gemeente Purmerend wil een nieuwe woonwijk bouwen in het zuidelijkste deel van de gemeente, ten westen van de Westerweg en ten zuiden van de Verzetslaan. Het plan is om er 1.500 woningen te bouwen. Begin dit jaar heeft de gemeenteraad twee ton ter beschikking gesteld om een ‘ontwikkelingsvisie’ te maken voor de nieuwe wijk die vooralsnog de naam Purmer Zuid Zuid draagt.

Hoge natuurwaarde
Maar Purmer Zuid Zuid is gepland op een mooi stuk open weiland én in een deel van het Purmerbos. Dat is zonde, vinden de initiatiefnemers van de petitie in hun folder. Het Purmerbos heeft zich in dertig jaar ontwikkeld tot een gebied met een hoge natuurwaarde, maar nu dreigt het leefgebied van veel bijzondere vogels, insecten en planten te verdwijnen. ’Een tiende deel van het Purmerbos zal voor deze woningen worden gekapt. Het aangrenzende bos, de waterberging en het moeras zullen hun bijzondere biodiversiteit verliezen.’
Bovendien dreigen de weilanden die nu als buffer tussen stad en bos fungeren te verstenen en daarmee gaat ‘een geliefd recreatie- en rustgebied voor inwoners van Purmerend en omstreken’ verloren.

Bebouwde kom
Bovendien is het helemaal niet nodig woningen te bouwen in het landelijk gebied van Purmerend. In de bebouwde kom van Purmerend worden voldoende woningen gebouwd om aan de behoefte van de eigen bevolking te voldoen.
’Volgens de provinciale bevolkingsprognose bedraagt de kwantitatieve woningbehoefte 4.100 woningen in de periode 2019-2040 en volgens de gemeentelijke Monitor Plancapaciteit is er met de binnenstedelijke projecten die gepland staan, plaats voor ruim 5.600 woningen. Het landelijk gebied hoeft daarom niet te worden aangetast.’

Petitie en wandelingen
De petitie voor behoud van het Purmerbos is te vinden op de website voor petities onder de naam ‘Geen boskap Purmer Zuid Zuid’.
IVN Waterland organiseert de komende maanden informatieavonden en wandelingen door het betreffende gebied. Voor data kunt u de IVN-website raadplegen.