10 september 2021 – De besluitvorming over het wel of niet toestaan van de bouw van een Van der Valk hotel in het Beusebos nadert zijn climax. Op 23 september besluit de gemeenteraad.

Op 23 september beslist de gemeenteraad van Purmerend over het bestemmingsplan dat de bouw van een Van der Valk hotel in het Beusebos, in de Kom van de A7, mogelijk maakt. Afgelopen week was er een inspraakavond, vergaderde de gemeenteraadscommissie en onthulde de krant over een geheime overeenkomst tussen de gemeente en de hotelondernemer.

Snelweghotel

Afgelopen maandag 6 september hield de gemeenteraad een inspraakavond over het ontwerp-bestemmingsplan. Een aantal ondernemers zeiden dat de komst van een Van der Valk-hotel in het Beusebos goed is voor de werkgelegenheid, het toerisme en het vestigingsklimaat.

Voorzitter Rineke Neppelenbroek van de Stichting Behoud Waterland (SBW) betoogde juist dat uit onderzoeksrapporten blijkt dat een ketenhotel langs de snelweg niets toevoegt aan met name de toeristische inkomsten van Purmerend. Gasten blijven op het hotelterrein en geven daar hun geld uit. ‘De consumptieve bestedingen in de stad zullen alleen stijgen als er meer hotelkamers komen in de binnenstad.’

Vanuit Purmerends perspectief is het hotel dus op de foute plek gepland. Bovendien gaat het daar ten koste van waardevol groen voor mens en dier.  ‘Snelweghotels, zoals Kom A7, A7 Kalverschans en A10 Landsmeer, met hun sterke oriëntatie op Amsterdam dragen niet bij aan het toeristisch profiel van de gemeente’, aldus een recent onderzoeksrapport. Wil je een toeristische economie ontwikkelen, dan moet je hotels bouwen op toeristisch aantrekkelijke plekken, zoals in de Purmerendse binnenstad of aan de kust van het Markermeer.

Geheime overeenkomst

Het Noord-Hollands Dagblad kwam donderdag 9 september (eerste artikel en tweede artikel) met de onthulling van een geheime ‘anterieure overeenkomst’ tussen de gemeente en initiatiefnemer Van der Valk. In deze in 2017 gesloten overeenkomst belooft de gemeente aan de initiatiefnemer, dat zij alles wat in haar vermogen ligt, zal doen om ervoor te zorgen dat het hotel er kan komen. Dat betekent onder meer dat zij moet zorgen voor ‘een onherroepelijk vastgesteld bestemmingsplan’ dat de hotelbouw mogelijk maakt.

Als de gemeente dat niet doet, kan Van der Valk de gemeente contractbreuk verwijten en een schadeclaim eisen, wat de gemeente veel geld kan kosten.

In de anterieure overeenkomst wordt met ‘de gemeente’ overigens het college van burgemeester en wethouders bedoeld. Die hebben die inspanningsverplichting. De gemeenteraad is vrij en is niet verplicht in te stemmen met de hotelbouw.

Huid en haar

Het college van burgemeester en wethouders heeft zich met huid en haar verbonden aan de afsprakenovereenkomst met Van der Valk: er moet een hotel komen in het Beusebos. Het college kijkt niet meer met een open en flexibele geest, maar is beland in een tunnelvisie.

Dat hiervan sprake is, blijkt uit de rigide opstelling van het college. Het heeft geen enkel oor voor de vele bezwaren inzake de economische onderbouwing van het project noch voor de ecologische en recreatieve bedenkingen. Op een door de gemeente digitale voorlichtingsavond over het definitieve hotelplan dit voorjaar kregen de burgers zelfs niet de kans vragen te stellen! Ook van de serieuze bedenkingen van de provincie tegen het hotelplan trekt de gemeente zich niets aan. Zelfs de provinciale aankondiging de gemeente op de vingers te tikken (middels een ‘reactieve aanwijzing’) als zij het bestemmingsplan goedkeurt, zet de wethouders niet aan het denken.

Het is duidelijk dat het college van b&w haar afspraak met de hotelbouwer laat prevaleren boven de belangen en meningen van veel Purmerenders. Naar hun steekhoudende argumenten wordt niet geluisterd.

SBW-voorzitter Rineke Neppelenbroek  spreekt de raadleden toe. Foto: Pascal FielmichSBW-voorzitter Rineke Neppelenbroek spreekt de raadleden toe. Foto: Pascal Fielmich

Raadscommissie

Donderdagavond 9 september besprak de raadscommissie het ontwerp-bestemmingsplan, ter voorbereiding op de beslissende raadsvergadering van 24 september. Op dit moment is er een meerderheid in de gemeenteraad die het bestemmingsplan wil goedkeuren.

GroenLinks (4 zetels), D66 (4) en Gemeentebelangen Purmerend (2) hebben aangekondigd tegen te stemmen. De PvdA (3) en Leefbaar Purmerend (3) weten het nog niet. De overige partijen zijn vooralsnog voor.

Zelfs als de PvdA en GBP besluiten zich tegen de hotelbouw in het Beusebos te keren, zijn er nog niet genoeg stemmen (16 van de 37) om goedkeuring van het bestemmingsplan tegen te houden.

Voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering hebben de SBW en de Vrienden van het Beusebos een protestexcursie tegen de hotelbouw georganiseerd op zaterdagmorgen 18 september. De race is immers nog lang niet gelopen. Er komen nog een raadsvergadering, een aanwijzing van de provincie, verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad en juridische procedures.

Samenspraak

We besluiten dit artikel met een citaat uit het coalitieakkoord 2018-2022 dat de coalitiepartijen Stadspartij, D66, CDA, Ouderenpartij en PvdA met elkaar hebben gesloten.

‘We blijven werken vanuit de stad: we nemen waar wat er gebeurt en zijn “oren voor de verhalen uit de stad”. We gaan uit van wat er speelt en passen onze inzet daarop aan. We handelen naar wat van betekenis is. [] Purmerenders en andere belangstellenden laten we met ons meedenken, zo gaan we van inspraak naar samenspraak.’