25 mei 2021 – De gemeenteraad van Edam-Volendam laat een onafhankelijk integriteitsonderzoek instellen en heeft de besluitvorming over de Lange Weeren uitgesteld.

Donderdagavond 20 mei zou de gemeenteraad van Edam-Volendam besluiten over een totaalvisie op de Lange Weeren en een plan om er 940 woningen te gaan bouwen, zoals wij eerder op deze website berichtten.

Vóór de geplande raadsbehandeling vond er een demonstratie plaats en voerden negen insprekers het woord, waaronder de SBW.

Demonstratie voorafgaand aan de raadsvergadering.  Foto: Klaas BreunissenDemonstratie voorafgaand aan de raadsvergadering. Foto: Klaas Breunissen

Bedreiging

Aan het begin van de raadsvergadering legde de burgemeester echter een verklaring af. Volgens haar was er sprake van bedreiging en raadsleden konden misschien niet meer in onafhankelijkheid besluiten over het heftig omstreden dossier Lange Weeren. Zeevangs Belang diende daarop een motie in en vroeg om een integriteitsonderzoek.

Voor de luisteraar bleef erg onduidelijk wat er nu precies aan de hand was. PvdA-raadslid Bliek maakte het verhelderende onderscheid tussen bedreiging van buiten aan de ene kant en integriteit van raads- en collegeleden aan de andere kant. Aan bedreiging van buiten kan de raad weinig doen. Behalve als die uit de hand loopt, kan zij politie en/of justitie inschakelen. Als het daarentegen gaat om belangenverstrengeling of corruptie van politici zelf, moet het gemeentebestuur de integriteit van zijn leden (laten) onderzoeken.

De burgemeester, wethouders en raadsleden van de coalitie bleven echter onhelder. Het meest concreet waren de mededeling dat de burgemeester een geval van bedreiging had overgedragen aan de politie en de bewering van raadsleden dat er dreigbrieven waren waarin zij persoonlijk aansprakelijk werden gesteld als ze voor de plannen zouden stemmen.

Belangenverstrengeling

Na een ellenlange, maar vruchteloze discussie werd de vergadering geschorst en informeerde de burgemeester de fractievoorzitters in beslotenheid. Daarna nam de gemeenteraad de motie van Zeevangs Belang unaniem aan.

In die motie roept de raad op ‘een uitgebreid onafhankelijk integriteitsonderzoek te laten doen naar belangenverstrengeling en strijdig handelen met wet- en regelgeving en naar het mogelijk onrechtmatig handelen dan wel onrechtmatig beïnvloeden van het gehele besluitvormingsproces betreffende de visie en het ontwikkelkader van de Lange Weeren.’

De motie gebruikt zware termen en suggereert belangenverstrengeling en corruptie van raadseleden en/of collegeleden. Maar voor de luisteraars op de (digitale) publieke tribune bleef het onduidelijk waaruit de aanwijzingen bestaan voor deze ernstige beschuldigingen. De burgemeester zei nog wel dat het onderzoek niet alleen à charge, maar ook à decharge was.

Pas na het integriteitsonderzoek zal de gemeenteraad verdere besluiten nemen over de toekomst van de Lange Weeren. Wanneer dat is, is nog niet bekend.

Vuurwerk

Ondertussen ligt er ook nog een al ingediend voorstel van de Lijst Kras aan de gemeenteraad om níet in te stemmen met de voorliggende voorstellen van het college over de Lange Weeren. Lijst Kras wil dat er een nieuw plan gemaakt wordt in samenspraak met de beíde projectontwikkelaars die grond hebben in de polder.

De grootste coalitiepartij die voorstelt niet in te stemmen met het voorstel van de eigen wethouders op zo’n prominent dossier. Dat is toch vuurwerk! Het is niet tot ontploffing gekomen omdat de behandeling is uitgesteld, maar het blijft ontvlambaar.